Vårt miljøarbeid

Visste du at vi var den første fargeprodusenten som fikk våre produkter miljømerket med Svanen? Vi var tidlig ute med å investere i bærekraftig produksjon, og i dag er de fleste av våre produkter vannbaserte. Det er bra for både miljøet og for deg som skal male. Men vårt miljøarbeid går videre enn det.

Vår Miljøpolicy:

• Vi vil fortsette å utvikle vår produktportefølje mot maksimal ytelse og med minimal miljøpåvirkning. 

• Med kontinuerlig utvikling av våre produkter og profesjonelle tjenester, streber vi oss for å forbedre og beskytte luftkvaliteten.

• Vi vil bli enda mer ressurseffektive med fokus på kvalitet, sikkerhet og holdbarhet.

• Vi vil fortsette å ta ansvar og delta aktivt i miljøarbeidet.

Miljømerkninger


Svanen

Astma- og Allergiforbundet

Beckers var den første malingsprodusenten som fikk svanemerket sine produkter. Att produktene er svanemerket betyr at produktene oppfyller de høye kvalitetskrav som stilles, samtidig med at de er  miljøtilpasset – både under produksjon og ved bruk.

Astma- og Allergiforbundet

Miljøet har en sentral rolle i Beckers virksomhet. Vi skal væra ledende på miljøområdet og ha en miljøtenkning i alt vi gjør. Brorparten av vår produksjon skjer i Nykvarn i en av Europas mest miljøvennlige fabrikker, og vi kan i dag tilby flere miljømerkede produkter enn noen annen malingsprodusent i Europa. En av målsetningene for perioden 2012 til 2020 er å senke utslippet av CO2 med 50 prosent.

Syv argumenter for vannbasert maling

Løsemiddelet er den eneste forskjellen

Løsemiddelet i malingen fungerer som en bærer av pigmenter for å gjøre malingen malingsbar. I en løsemiddelfortynnet maling kan for eksempel bæreren være White Spirit. I en vannfortynnet maling er det vann.

Når malingen tørker fordamper løsemiddelet og det tørre fargeskjiktet sitter igjen. Kvaliteten på fargeskjiktet blir dermed det samme uansett hvilket løsemiddel som benyttes. Den eneste forskjellen er at vannfortynnet er vesentlig bedre for miljøet og har blitt utviklet med det aller siste av teknologi, noe som gir høy meget kvalitet.

Vannfortynnet maling er skånsomt mot miljøet

Hvert år males det cirka 100 000 småhus i Norge. Det går med cirka 50 liter maling.
" 50 liter vannfortynnet maling inneholder 0 liter White Spirit" 50 liter løsemiddelholdig maling inneholder cirka 18 liter White Spirit. Denne White Spiriten danner like mye giftig jordnære ozon som om en moderne bil kjører jorden rundt 2 ganger.

Vannfortynnet maling for enklere rengjøring

Vannfortynnede produkter gjør det mye enklere å rengjøre verktøy. Tørk av penselen med papir og skyll deretter av resten av malingen under kranen. Enklere og bedre for miljøet!

Vanntynnbar maling for et bedre arbeidsmiljø

Vanntynnede malinger er så godt som luktfrie, og dermed blir arbeidsmiljøet mye bedre. Dessuten akn du flytte inn i det malte rommet så snart malingen er avsluttet uten helsefare.

Vanntynnet maling for barn og gravide

Vanntynnede malinger innebærer normalt ingen risiko for barn of gravide. Så lenge bruksanvisningen følges skal ikke malingen påvirke barnet på en negativ måte. Lakk, maling og sprayprodukter som inneholder organiske løsemidler skal ikke benyttes i rom der små barn og gravide er tilstede.

Vanntynnede malinger for lengre vedlikeholdsintervall

Mal med vanntynnet maling på løsemiddeltynnede malinger

Du vet vel at du kan benytte en vanntynnet maling på en fasade som tidligere er malt med løsemiddelholdig maling?

 

Kjenner du deg usikker så kontakt oss gjerne.

 

Løsemiddelet er den eneste forskjellen

Løsemiddelet i malingen fungerer som en bærer av pigmenter for å gjøre malingen malingsbar. I en løsemiddelfortynnet maling kan for eksempel bæreren være White Spirit. I en vannfortynnet maling er det vann.

Når malingen tørker fordamper løsemiddelet og det tørre fargeskjiktet sitter igjen. Kvaliteten på fargeskjiktet blir derme det samme uansett hvilket løsemiddel som benyttes. Den eneste forskjellen er at vannfortynnet er vesentlig bedre for miljøet og har blitt utviklet med det aller siste av teknologi, noe som gir høy meget kvalitet.

Har du spørsmål?

Vår kundeservice er eksperter på farger og maling. Spør oss om hva du vil – ingen spørsmål er for lette eller vanskelige.