Vårt miljøarbeid

Visste du at vi var den første fargeprodusenten som fikk våre produkter miljømerket med Svanen? Vi var tidlig ute med å investere i bærekraftig produksjon, og i dag er de fleste av våre produkter vannbaserte. Det er bra for både miljøet og for deg som skal male. Men vårt miljøarbeid går videre enn det.

Vår Miljøpolicy:

• Vi vil fortsette å utvikle vår produktportefølje mot maksimal ytelse og med minimal miljøpåvirkning. 

• Med kontinuerlig utvikling av våre produkter og profesjonelle tjenester, streber vi oss for å forbedre og beskytte luftkvaliteten.

• Vi vil bli enda mer ressurseffektive med fokus på kvalitet, sikkerhet og holdbarhet.

• Vi vil fortsette å ta ansvar og delta aktivt i miljøarbeidet.

Miljømerking


Svanen

Beckers var den første malingsprodusenten som fikk svanemerket sine produkter. Svanemerket produkter betyr at produktene oppfyller de høye kvalitetskrav som stilles, samtidig med at de er  miljøtilpasset – både under produksjon og ved bruk.

Astma- og Allergiforbundet

Vi er stolte av å kunne leve opp til det svenske Astma- och Allergiförbundets strenge krav. Anbefalingen er en belønning for det harde arbeidet vi har lagt i å produsere produkter, som er gode for miljøet og helsen. Astma- och Allergiförbundets symbol gjelder ikke under selve malingen med produktene, men først to uker etter avsluttet malearbeid. Vær forsiktig og husk god ventilasjon i løpet av disse to uker. 

Syv argumenter for vannfortynnet maling

Løsemiddelet er den eneste forskjellen

Løsemiddelet i malingen fungerer som en bærer av pigmenter for å gjøre malingen egnet til å male med. I en løsemiddelfortynnet maling kan for eksempel bæreren være White Spirit. I en vannfortynnet maling er det vann.

Når malingen tørker fordamper løsemiddelet og det tørre fargeskjiktet sitter igjen. Kvaliteten på fargeskjiktet blir dermed det samme uansett hvilket løsemiddel som benyttes. Den eneste forskjellen er at vannfortynnet er vesentlig bedre for miljøet og har blitt utviklet med det aller siste av teknologi, noe som gir meget høy kvalitet.

Vannfortynnet maling er skånsomt mot miljøet

Man bruker cirka 50 liter maling til å male et hus utvendig. 50 liter vannfortynnet maling inneholder 0 liter White Spirit", 50 liter løsemiddelholdig maling inneholder cirka 18 liter White Spirit. Denne White Spiriten danner like mye giftig miljøutslipp som om en moderne bil som kjører jorden rundt 2 ganger.

Enklere rengjøring

Vannfortynnede produkter gjør det mye enklere å rengjøre verktøy. Tørk av penselen med papir og skyll deretter av resten av malingen under kranen. Enklere og bedre for miljøet!

Et bedre arbeidsmiljø

Vannfortynnbar maling er så godt som luktfri, og dermed blir arbeidsmiljøet mye bedre. Dessuten kan du flytte inn i det malte rommet så snart malingen er avsluttet, uten helsefare.

Maling for barn og gravide

Vannfortynnbar maling innebærer normalt ingen risiko for barn of gravide. Så lenge bruksanvisningen følges skal ikke malingen påvirke barnet på en negativ måte. Lakk, maling og sprayprodukter som inneholder organiske løsemidler skal ikke benyttes i rom der små barn og gravide er tilstede.

Gir lengre holdbarhet

Vannfortynnbare produkter gir et meget holdbart resultat.

Mal med vannfortynnet maling på løsemiddeltynnede malinger

Du vet vel at du kan benytte en vannfortynnet maling på en fasade som tidligere er malt med løsemiddelholdig maling?

 

Kjenner du deg usikker så kontakt oss gjerne.

 

Har du spørsmål?

Vår kundeservice er eksperter på farger og maling. Spør oss om hva du vil – ingen spørsmål er for lette eller vanskelige.