Perfekt Plus Fasade

Perfekt

Basta NordicEcolabel_en
Perfekt Plus Facade

Perfekt Plus Fasade

Perfekt

Perfekt Plus Fasade er vår mest holdbare eksteriørmaling og er spesielt utviklet for å gi en motstandsdyktig overflate som reduserer opptak av skitt, og gir en optimal bevaring av fargen. Malingen er veldig enkel å jobbe med, tørker raskt og gir en meget god beskyttelse mot svartsopp.

Beregn forbruk
Bruksområde

Eksteriør


Forbruk

6 - 8 m²/l


Glans

Halvmatt


Verktøy

pensel, rull, sprøyte


Malingstemperatur

Mellom + 7 °C til ca. + 25 °C overflatetemperatur


Tørketid ved + 23 ° C og 50% relativ luftfuktighet

Klebefri etter 1(h). Malbar etter 4(h).


Binder

Acrylat


VOC

Limit value (Cat A/d): 130 g/l (2010). Product VOC < 130 g/l.

Forberedelse av overflater

Sørg for at overflaten er klar for å overmales. Dette gjør du ved å bruke Beckers Utendørsvask, og Beckers Sopp og Algemiddel. Børst eller skrap bort løs maling samt grånet porøst tre. Skarpe kanter og hjørner rundes av. Høvlede overflater skal slipes med et mediumgrovt sandpapir før påføring av maling. Mattslip blanke, harde malingsoverflater. Primex Grunnolje Plus påføres endeved,bart tre, skjøter og spikerhull. Overskuddsolje tørkes bort etter 30 minutter. Grunn deretter alt bart treverk inkludert endeved med Primex Tregrunn Plus. På dårlige overflater, anbefales det å grunne hele overflaten med Primex Tregrunn Plus. MALE PÅ INDUSTRIGRUNNET KLEDNING: Kledning som er ferdig grunnet fra fabrikk kan behandles direkte med 2 strøk Beckers Perfekt Plus Fasade. Husk at industrigrunnet kledning som er eksponert for vær og vind i mere enn 10 måneder må ha ny grunning før de males med 2 strøk Beckers Perfekt Plus Fasade. Mal også endeved, skjøter og spikerhull nøye.


Mal

Mal 2 strøk med Beckers Perfect Plus Fasade. Påfør rikelig med maling, se våre brukerveiledninger. Mal også endestykker, skjøter og spikerhull nøye.


Når du er ferdig med malejobben


Vedlikehold

Skyll fasaden med rent, kaldt vann. Påfør Beckers Utendørsvask, fortynn etter anbefaling for det tiltenkte formål. Skrubbe deretter overflaten med egnet vaskekost og skyll overflaten rikelig med vann. I varmt og tørt vær kan vaskemiddelet tørke. Vann (fukt) fasaden før du bruker Beckers Utendørsvask. Vask derfor små arealer om gangen. Overflater utsatt for overflatesopp eller mugg skal, etter rengjøring med Beckers Utendørsvask, tørke grundig. Påfør deretter Beckers Sopp og Algemiddel, tynnet med vann i henhold til anbefalingen for det tiltenkte formålet. La overflaten tørke. Merk at Beckers Utendørsvask kan ha en etsende effekt på glass. Dekk derfor vinduene nøye før du vasker fasaden. Høyttrykk kan også brukes til å vanne og skylle overflaten, husk å rette vannet langs fasaden, ikke rett til overflaten som ville presse skitt og vann inn i fasaden. Ved vedlikeholdsvask av malte overflater, må de være i så god stand at de ikke direkte tar opp vann under rengjøring (noe vann trenger alltid inn). Hvis overflatene er i så dårlig forfatning at de tar opp vann, dvs. overflatene blir mørke, anbefaler vi ommaling. Begynn alltid å vaske rent nedenfra og opp. Bruk kommunalt vanntrykk når du vasker trefasader. Vår anbefaling er at rengjøringsmidler alltid skal skylles skikkelig. Merk at Beckers Sopp og Algemiddel ikke skal skylles av. Kontakt din nærmeste Beckers-forhandler for mer informasjon.


Viktig

Rør malingen godt før bruk! Overflaten skal være tørr, maks 16% fukt. Mal ikke på solvarme overflater. Mal heller ikke hvis det er risiko for regn eller dugg innenfor 1-2 timer etter at malingen er avsluttet. Hvis det brukes sprøyte eller rull ved påføring, skal malingen etterstrykes med pensel. OBS! Ved sprøyting, bruk filtrerende halvmaske mot faste og væskeformede partikler (FFP2). Besøk vår hjemmeside www.beckers.no for arbeidsråd, faktablad og ytterligere informasjon.

Norwegian Bokmål
no
har blitt lagt til lagret
har blitt tatt bort fra lagret.
har blitt lagt til din handleliste
har blitt tatt bort fra din handleliste.
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
You have to choose a color