Malerfug

- | Vanntynnbar Malerfug

Husk å tette skikkelig når du pusser opp inne eller ute. Beckers Malerfug Gråtonet er en elastisk fugemasse som brukes til tetting jevning av skjøter og sprekker inne og ute. Malerfug Gråtonet brukes på underlag som betong, fliser, stein, klinker, marmor, gipsplater, tre, aluminium, stål, glass etc. Det tetter skjøter på opptil 30 mm bredde og jevner i hjørner og overganger mellom forskjellige materialer. Fugemassen er svært slitesterk og tåler temperaturer fra -30°C til +70°C og kan overmales med såvel vanntynnbar som maling med løsemidler.

  • Tåler svært høye og lave temperaturer
  • Kan overmales med vann- og løsemiddelbaserte malinger
  • Til bruk utendørs og i våtrom