Scotte A Sparkel

- | Vanntynnbar Scotte A Sparkel

Scotte er Beckers produkter for yrkesmalere. De har den rette følelsen og et meget høyt teknisk nivå, blant annet bra smidighet, slipbarhet og god utjevningsevne. Scotte A er en ferdigblandet, smidig og lett sprøytesparkel for bredsparkling, skjøtsparkling, ilegging av remse og også stopling av tak innendørs. Scotte A er beregnet på de fleste typer overflater innendørs, spesielt tilpasset for å passe en normal framgangsmåte ved nybygg. Sparkelmassen oppfyller kravenet il CE merking i henhold til EN 13963.

6581