Scotte LS Sparkel

- | Vanntynnbar Scotte LS Sparkel

Scotte er Beckers produkter for yrkesmalere. De har den rette følelsen og et meget høyt teknisk nivå, blant annet bra smidighet, slipbarhet og god utjevningsevne. Scotte LS er en lett, mellomgrov sprøytesparkel for skjøte samlings- og bredsparkling samt strukturmaling. Scotte LS brukes på betong, lettbetong, puss, gipsplater. Sparkelen er tilpasset påføring med sparkelsprøyte. Sparkelmassen oppfyller kravenet il CE merking i henhold til EN 15824.