Scotte LB Sparkel

- | Vanntynnbar Scotte LB Sparkel

En funksjonell sparkel som gir et godt resultat, også på vanskelige overflater. Scotte LB er en middels kornet sparkel til bredsparkling med god fyllevne. Sparkelen er godt egnet til bredsparkling av ikke-sugende underlag på vegger og tak innendørs. Bruk den på blant annet på malt glassfiberstrie eller harde, ikke-sugende betongflater. Vegg og tak kan også bredsparkles med Scotte LB. Et allsidig produkt produkt som gjør jobben enklere. Passer ikke til legging av skjøteremser.