Scotte LG Sparkel

- | Vanntynnbar Scotte LG Sparkel

Bruk sparkel som både reparerer og jevner ut overflaten. Scotte LG er en ferdigblandet lett grovkornet håndsparkel med meget god fyllevne. Sparkelen kan legges i tykke lag og er egnet til reparasjon av skader innendørs. Scotte LG kan brukes på betong, lettbetong, puss, fliser og gipsplater men som første sparkling på gipsskjøter. Bruk Scotte LG hvis du skal sparkle skjøter eller bredsparkle eller jevne ut dype hull. Brukes ikke til å legge skjøteremser.