Scotte LH Plus Sparkel

- | Vanntynnbar Scotte LH Plus Sparkel

Scotte er Beckers produkter for yrkesmalere. De har den rette følelsen og et meget høyt teknisk nivå, blant annet på smidighet, slipbarhet og fyllevne. Scotte LH Plus er en mediumgradert håndsparkel med høy fyllevne egnet for skjøte- og bredsparkling innendørs. Scotte LH Plus er en allsidig sparkel som kan brukes på de fleste underlag på vegger og tak innendørs. Gir et bra underlag for maling og tapetsering. Sparkelmassen oppfyller kravene til CE merking i henhold til EN 13963.

50258
115135
59491