Scotte RW Sparkel

- | Vanntynnbar Scotte RW Sparkel

Scotte er Beckers produkter for yrkesmalere. De har den rette følelsen og et meget høyt teknisk nivå, blant annet bra smidighet, slipbarhet og god utjevningsevne. Scotte RW er en mellomgrov, lett rullbar våtromssparkel med meget god fyllevne. Først og fremst beregnet på bruk i våtrom. Den smidige konsistensen gjør den meget lett å påføre med rull. Scotte RW brukes innendørs på underlag av betong, lettbetong, puss, murstein, vev samt gipsog andre byggplater som krever våtsterk eller ekstra hard sparkel. Har meget god hefteevne og våtstyrke. Gir et ekstra våtsterkt underlag før maling og tapetsering. Sparkelmassen oppfyller kravenet il CE merking i henhold til EN 13963.