Scotte S Sparkel

- | Vanntynnbar Scotte S Sparkel

Scotte er Beckers produkter for yrkesmalere. De har den rette følelsen og et meget høyt teknisk nivå, blant annet bra smidighet, slipbarhet og god utjevningsevne. Scotte S er en mellomgrov sprøytesparkel for skjøte- og bredsparkling samt strukturmaling. Scotte S brukes på betong, lettbetong, puss, gipsplater. Sparkelen er tilpasset påføring med sparkelsprøyte. Sparkelmassen oppfyller kravenet il CE merking i henhold til EN 15824.