Scotte XF Sparkel

- | Vanntynnbar Scotte XF Sparkel

Scotte er Beckers produkter for yrkesmalere. De har den rette følelsen og et meget høyt teknisk nivå, blant annet bra smidighet, slipbarhet og god utjevningsevne. Scotte XF er en mellomgrov, lett spøytesparkel med god fyllevne for bredsparkling og øvrig sparkling innendørs hvor en fin, malingsbar overflate ønskes. Scotte XF kan brukes på de fleste vanlige forekommende materialer. Spesielt for renovering av grove overflater innendørs hvor en fin, malingsbar overflate ønskes. Sparkelmassen oppfyller kravenet il CE merking i henhold til EN 15824.