Primex Grunnolje Plus

- | Vanntynnbar Primex Grunnolje Plus

Primex Grunnolje Plus er en vannbasert olje du bruker på ubehandlede panelskjøter, endeved og sprekker. Primex Grunnolje Plus trenger godt inn i underlaget, avviser vann og gir effektiv beskyttelse mot angrep fra mugg, råtesopp og blåved på tre over bakken (brukerklasse 2 og 3). Behandlet trevirke må ikke være i kontakt med bakken eller utsettes for kontinuerlig fuktning av regn, vann eller saltvann, og må alltid overmales.

  • Gir effektiv beskyttelse mot angrep fra mugg, råtesopp og blåved
  • Beskytter mot vannabsorpsjon
  • Blå tonet - lettere å bruke