EPD verified
Basta
Scotte GT 20

Scotte GT 20

Scotte

Scotte GT 20 er en halvmatt akrylmaling som dekker ekstra godt og gjør vegger ripesikre og vaskbare. Takket være malingens slitestyrke bør den anbefales brukt på kjøkken, vaskerom, haller og trappeoppganger, -der hvor man har behov for en meget vaskbar overflate. Scotte GT 20 fester i tillegg svært godt på tidligere malte flater. Beckers GT-serien er derfor det åpenbare valget når det stilles høye krav til vaskbarhet og slitestyrke.

  • Slitesterk og meget vaskbar
  • Gode dekkegenskaper
  • Svært god vedheft til underlaget
Beregn forbruk
Bruksområde

Interiør


Forbruk

8 - 10 m²/l


Glans

Halvmatt


Verktøy

pensel, rull, sprøyte


Malingstemperatur

Mellom +5°C til ca +25°C overflatetemperatur


Tørketid ved + 23 ° C og 50% relativ luftfuktighet

Klebefri etter 0.50(h). Malbar etter 3(h).


Binder

Acrylat


VOC

Limit value (Cat A/b): 100 g/l (2010). Product VOC < 100 g/l.

Forberedelse av overflater

UMALTE OVERFLATE: Sparklede overflater, betong, gipsplater og overmalingsprodukt: Rengjør overflater fra smuss og støv. Grunn med Scotte Grunn. TIDLIGERE MALTE overflater: Spray på Beckers Malervask og la skummet virke i noen minutter, og tørk deretter overflaten med en fuktig mikrofiberklut. Blanke overflater skal mattes med sandpapir. VÅTOMRÅDER: Prime med Våtrumsgrund. For utførelse om VA-systemet, se utførelsesinstruksjonene. SPARKLING OG REPARASJON: Bruk Scotte sparkel-serien.


Mal

Påfør 1 - 2 strøk med Scotte GT 20. Avslutt med å etterrulle i en retning for å oppnå et jevnt resultat og ensartet overflatestruktur. Ved påføring med airless malersprøyte benyttes dyse (0,017"-0,021"). Teoretisk forbruk 8-10m2 pr L. Praktisk forbruk avhenger av påføringsmetoden,forhold, sugeevne og ruhet på overflaten.


Når du er ferdig med malejobben

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.


Vedlikehold

Rengjøring Vedlikehold i hverdagen: Rengjør flaten med egnet rengjøringsmiddel eller et mildt oppvaskmiddel og skyll med lunkent vann. For best resultat, vask hele veggen nedenfra og opp, og husk å lufte rommet så veggene tørker fortere. Flekkfjerning: Bruk oppvask- eller rengjøringsmiddel. Rustflekker fjernes med mateddik. Sort misfarging (metallsverte) som har oppstått når man f.eks. har gnidd nøkler eller ringer mot den malte flaten, fjerner man med et rent viskelær. Bruk aldri sterke løsemidler eller sprit. Flekking/ Touch-up: Bruk alltid det samme produktet som det flaten ble malt med sist og om mulig samme serienummer som det sist brukte. Med annet serienummer eller brekking av farge kan det forekomme avvik i fargen. For optimalt resultat, mal veggene fra hjørne til hjørne for å unngå struktur, farge og glansforskjeller. For å pusse opp flekker, prøv å etterligne veggens struktur ved å bruke samme type rulle for å unngå struktur, farge og glansforskjeller. Små flekkes repareres med pensel. Generelt: De gode egenskapene til veggmalingen oppnås først etter ca. 14 dager med normal romtemperatur 23°C. Unngå å skitne til eller rengjøre flatene til veggmalingen er ferdig herdet.


Viktig

Unngå å male hvis overflaten er kaldere enn + 5 ° C. Rør om før bruk. Bruk alltid åndedrettsvern og heldekkende klær når du spraymaler. For mer informasjon, les arbeidsrådene våre, faktaark, brosjyrer og nettsted.

Norwegian Bokmål
no
har blitt lagt til lagret
har blitt tatt bort fra lagret.
har blitt lagt til din handleliste
har blitt tatt bort fra din handleliste.
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
You have to choose a color