Om Beckers miljøarbeid

Visste du at vi var den første fargeprodusenten som fikk våre produkter miljømerket med Svanen? Vi var tidlig ute med å investere i bærekraftig produksjon, og i dag er de fleste av våre produkter vannbaserte. Det er bra for både miljøet og for deg som skal male. Men vårt miljøarbeid går videre enn det.

 

Vår Miljøpolicy:

• Vi vil fortsette å utvikle vår produktportefølje mot maksimal ytelse og med minimal miljøpåvirkning. 

• Med kontinuerlig utvikling av våre produkter og profesjonelle tjenester, streber vi oss for å forbedre og beskytte luftkvaliteten.

• Vi vil bli enda mer ressurseffektive med fokus på kvalitet, sikkerhet og holdbarhet.

• Vi vil fortsette å ta ansvar og delta aktivt i miljøarbeidet.

 

Miljømerkninger

Svanen

Svanemerkede produkter er blant de minst miljøskadelige innen sitt område. De oppfyller strenge krav satt fra et livssyklusperspektiv. For eksempel stilles det krav til råstoff, produksjon, sluttprodukt, funksjon, bruk og avfall.

 

Her er noen av kravene til innendørsfarge:

 • Lave nivåer av helsefarlige, miljøfarlige eller mistenkte kjemikalier
 • Lave nivåer av VOC (flyktige organiske stoffer for inneluft)
 • Deklarasjonserklæring for hver råvare og oppskrift.
 • Titandioksid - krav til hvordan det produseres
 • Krav til dekning og andre kvalitetsegenskaper

 

Her er noen av kravene til sparkel:

 • Lave nivåer av helsefarlige, miljøfarlige eller mistenkte kjemikalier
 • Deklarasjonserklæring for hver råvare og oppskrift.
 • Fyllkapasitet
 • Fremstilling

 

Husbygging eller renovering

For å bli brukt i Svanemerkede bygninger og under renovering, må byggematerialer være frie for flere uønskede stoffer. Alle tillatte byggematerialer er registrert og listet i Svanens materialportal for hus, og selvfølgelig er alle Beckers svanemerkede produkter inkludert.

Läs Svanens krav i sin helhet för Småhus, flerbostadshus och byggnader för skolor och förskolor

 

Astma- og allergiforbundet

Astma og Allergiforbundet gjennomgang av maling er rettet mot luftveisproblemer og duftoverfølsomhet som kan oppstå på grunn av utslipp fra maling.

Noen av kravene som stilles av Astma- og allergiforbundet er:

 • Reseptgransking. Forbundets eksperter gjennomgår oppskriften.
 • Utslippsanalyse 14 dager etter maling av et sertifisert og uavhengig laboratorium.
 • Informasjon om allergifremkallende stoffer
 • Anbefalingen gjelder ikke når du maler. Det gjelder 2 uker etter maling.

Läs kraven i sin helhet på Astma- och Allergiförbundets webbplats
Beckers alla rekommenderade produkter kan du söka fram på Astma- och Allergiförbundets webbplats

 

BETA og BASTA

BASTA er rettet mot alle som ønsker å ta bevisste materialvalg for å fase ut produkter med farlige egenskaper - for eksempel eiendomseiere, entreprenører, arkitekter, bygningsarbeidere eller privatpersoner.

 • BASTA - Systemets høyeste krav til kjemisk innhold som begrenser utfasing og risikoreduserende stoffer. Kravene er definert i BASTA-kriteriene til systemet.
 • BETA - Systemets grunnleggende kjemiske innholdskrav som begrenser utfasing av stoffer. Kravene er definert i systemets BETA-kriterier.
   

Bare byggevarer som oppfyller kravene, kan registreres i databasen, som fritt er tilgjengelig på www.bastaonline.se. Det er også kravene til kjemisk innhold beskrevet i detalj.

De fleste av Beckers produkter er registrert i BASTAs database.

 

Fem argumenter for vanntynnet maling

1. Løsemiddelet er den eneste forskjellen.

Løsemiddelet er den eneste forskjellen. Løsemiddelet i malingen fungerer som en bærer av pigmenter for å gjøre malingen egnet til å male med. I en løsemiddeltynnet maling kan for eksempel bæreren være White Spirit. I en vanntynnet maling er det vann. Når malingen tørker fordamper løsemiddelet.
Kvaliteten på malingsfilmen blir dermed det samme uansett hvilket løsemiddel som benyttes.

 

2. Skånsomt for miljøet

Vanntynnet maling er bedre for både miljøet og helsen.

 

3. Enklere og mer miljøvennlig å rengjøre

Vanntynnede produkter gjør det mye enklere å rengjøre verktøy. Enklere og bedre for miljøet!

 

4. Gir et bedre arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet blir bedre med en maling som er nesten luktfri.

 

5. Gir et varig resultat

Beckers vanntynnede premiumprodukter har lange vedlikeholdsintervaller og har meget høy kvalitet.

 

no
har blitt lagt til lagret
har blitt tatt bort fra lagret.
har blitt lagt til din handleliste
har blitt tatt bort fra din handleliste.
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
You have to choose a color