Om Beckers miljøarbeid

Omsorg for mennesker og miljø

Beckers har lenge hatt et sterkt miljøfokus. Vi er faktisk den første svenske malingprodusenten som fikk produkter svanemerket. I dag er vi om mulig enda mer opptatt av at kundene våre alltid skal kunne velge blant et stort utvalg av bærekraftige produkter som er skånsomme for miljøet. I 2011 satte vi et mål om å redusere klimapåvirkningen vår1 med 50 prosent innen 2020. Gledelig nok nådde vi det målet allerede i 2017. I dag er 99 prosent av produktene våre vannbaserte, og vi har startet en satsing på biobaserte produkter.

(1Karbondioksidbelastning fra klimagasser Scope 1, 2 pluss reiser og distribusjon i Sverige, regnet per liter produsert maling.)

 

Elefanten i rommet
Vi stikker ikke under en stol at malingbransjen fremdeles har store utfordringer foran seg. Maling påvirker miljøet, og vi har et ansvar for å gjøre det vi kan for å redusere den påvirkningen. I mange tilfeller bidrar maling til å forlenge levetiden på verdifulle materialer som bygninger og møbler, men vi må fortsette å kontinuerlig forbedre produktenes miljøprestasjon.

 

Miljømerking

Beckers er opptatt av å utvikle bærekraftige produkter for alle overflater. Vi er stolte over våre miljømerker, som bekrefter at vi gjør et godt arbeid for miljøet.

 

Svanen

Svanen:

Beckers samarbeider med Nordic Ecolabel, til vanlig kjent som Svanen, som er et Type 1 miljømerke. Det betyr at kravene er utviklet av en uavhengig tredjepart, at kravene skjerpes kontinuerlig, og at de er utviklet ut fra et livsløpsperspektiv. Mer informasjon her >>

 

Astma og allergi

Astma- og allergiforbundet:

Beckers produkter med det svenske Astma- och Allergiförbundets merke Svalan anbefales av Astma- och Allergiförbundet etter undersøkelser med fokus på luftveisproblemer og følsomhet overfor lukter. Anbefalingen gjelder i to uker etter maling. Les mer her >>

 

M1

M1-klassifiseringen sørger for at stoffene som slippes ut i luften når man maler med Beckers produkter, eller fra overflater som er malt med Beckers produkter, ikke overskrider de anbefalte grenseverdiene for helse. Beckers produkter oppfyller dermed M1s kvalitetskrav ved testing.

 

Utvikling og innovasjon

Beckers introduserte sitt første vannbaserte produkt allerede i 1951. I dag er 99 prosent av produktene våre vannbaserte, noe som betyr at det finnes et vannbasert Beckers-produkt for nesten enhver overflate. Vann er mer helse- og miljøvennlig enn white spirit, som er det nest vanligste løsemiddelet til maling etter vann.

Biobasert

Hvor miljøvennlig et produkt er, handler imidlertid også om det øvrige innholdet, og som et ledd i bærekraftarbeidet vårt satser Beckers nå på biobaserte produkter. Her byttes en del av de fossile ingrediensene i bindemiddelet ut med biomasse, det vil si materiale som kommer for eksempel fra planter eller alger. Våre første moderne biobaserte produkter er veggmalingen Mood Care Wall, som lanseres høsten 2020. Den kan blandes i alle nyanser og holder samme høye kvalitet som Beckers øvrige utvalg.

Massebalanse

I 2021 slipper vi de første produktene som bygger på såkalt massebalanseprinsipp. Prinsippet gjør at overgangen fra fossile materialer til biobaserte kan gjøres raskere. Når Beckers velger biobaserte komponenter i henhold til massebalanseprinsippet, styres leverandørenes innkjøp til mer biobaserte råvarer. Når Beckers kunder i sin tur velger disse produktene, drives utviklingen mot mer biobaserte råstoffer fremover. Se Mass Balance film her

 

Bærekraftig hele veien

Beckers jobber aktivt med å forbedre bærekraften i alle delene av virksomheten.

 

Produksjon i toppklasse

I 2008 ble all produksjon av Beckers maling flyttet til Nykvarn og en av Europas mest miljøvennlige fabrikker. Mengden av farlig avfall som oppstår under produksjonen, er svært liten, og det er ikke noe avløpsvann som belaster det kommunale renseanlegget. All strøm i anlegget er grønn, og lokalene varmes opp med fjernvarme.

Gjennomtenkt transport

Hver dag distribueres store mengder maling fra sentrallageret i Nykvarn til kunder i hele Sverige, Norden og de andre landene rundt Østersjøen. Takket være gjennomtenkt valg av samarbeidspartnere, kjøretøy og drivstoff i distribusjonskjeden har vi siden 2011 kunnet redusere miljøpåvirkningen fra transport2 med over 50 prosent.

Bedre materiale

De fleste plastmalingsspannene til Beckers nye innendørsprodukter består av 50–75 prosent gjenvunnet plast, såkalt Post Industry Recycled (PIR) polypropylen. Vi vil fortsette å øke andelen av gjenvunnet plast og på sikt kunne tilby alle plastmalingsspann i gjenvunnet plast.. Husk å levere dine tomme og tørre malingsspann hos nærmeste gjenvinningsstasjon eller -sentral. Her kan du lese mer om hvordan du behandler malingsrester, og her kan du lese mer om hvordan du tar vare på verktøyene dine.

(2Miljøpåvirkning handler i dette tilfellet om karbondioksidbelastning.)

 

no
har blitt lagt til lagret
har blitt tatt bort fra lagret.
har blitt lagt til din handleliste
har blitt tatt bort fra din handleliste.
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
You have to choose a color