Basta
Nordic Ecolabel
M1
CE

Scotte LH Plus Sparkel

Scotte

Scotte LH Plus er en mediumgradert håndsparkel med høy fyllevne egnet for skjøte- og helsparkling innendørs. Scotte LH Plus er en allsidig sparkel som kan brukes på de fleste underlag på vegger og tak innendørs. Gir et bra underlag for maling og tapetsering. Sparkelmassen oppfyller kravene til CE merking i henhold til EN 13963.

  • Allsidig produkt med høy kvalitet
  • Mediumsparkel til vegger og tak innendørs
  • God fyllevne og gir et meget godt grunnlag for maling og tapetsering
Beregn forbruk
Bruksområde

Interiør


Forbruk

1 l/m²


Glans

-


Verktøy

stålsparkel


Malingstemperatur

Sparkel ikke når overflaten er kaldere enn +5°C.


Tørketid ved + 23 ° C og 50% relativ luftfuktighet

Klebefri etter 0(h). Malbar etter 12(h).


Binder

-


VOC

Forberedelse av overflater

Sparkling skal utføres på tørre, godt bundne og rensede overflater.


Mal

Påfør Scotte LH Plus med stålsparkel. Maks. lagtykkelse ca. 5 mm. Slipte overflater tørkes av før tapetsering eller maling. Sparklede overflater bør grunnes før tapetsering. Forbruk: - Bredsparkling: ved 1 mm lagtykkelse ca. 1m²/liter. - Skjøtsparkling: ca. 0,3 lit/m skjøt ved tre ganger sparkling.


Når du er ferdig med malejobben

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig sparkel fra verktøy før rengjøring. Sparkelrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.


Vedlikehold


Viktig

Unngå sparkle hvis underlaget er kaldere enn +5°C. Tørketiden er avhengig av temperatur/luftfuktighet og lagtykkelse. Ved sliping av sparkel over øyenhøyde må beskyttelsesbriller brukes. Maske bør også brukes. Egnet type er Klass P2. For mer informasjon les vår arbeidsråd, brosjyrer og hjemmeside.

Norwegian Bokmål
no
har blitt lagt til lagret
har blitt tatt bort fra lagret.
har blitt lagt til din handleliste
har blitt tatt bort fra din handleliste.
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
You have to choose a color