Nordic Ecolabel
M1
Scotte LSG

Scotte LSG

Scotte

Beckers Scotte LSG er en grå, mediumkornet sprøytesparkel for å slette ut utjevning og sår i overflaten. Fyllstoffet oppfyller kravene til CE-merking i henhold til EN 15824 og er produsert i samsvar med ISO 9001 og ISO 14001.

  • Grå sprøytesparkel for nybygg og renovering.
  • For å slette ut ujevnheter og sår
  • Svanemerke og M1 merket
Beregn forbruk
Bruksområde

Interiør


Forbruk

0,3 - 1 l/m²


Glans

-


Verktøy

sprøyte, sparkelsprøyte


Malingstemperatur

Ikke sparkle hvis overflaten er kaldere enn + 8 ° C


Tørketid ved + 23 ° C og 50% relativ luftfuktighet

Klebefri etter 2(h). Malbar etter 12(h).


Binder

-


VOC

Forberedelse av overflater

Forsikre deg om at underlaget er rent, tørt og støvfritt. Før sparkling av betongtak og vegger fjernes ujevnheter som støpehud/formolje og gjenværende rusk. Større hulrom kan først repareres med Beckers Scotte LG.


Mal

Påfør Scotte LSG med passende sparkelsprøyte. Ved helsparkking skal overflaten glattes med en stålsparkel. Maks lagtykkelse ca 3 mm. Overflaten skal rengjøres for støv ol. før sparkling eller maling. Forbruket beregnes til 1 liter / m² for helsparkking og 1 mm lagtykkelse. Fyllstoffet oppfyller kravene til CE-merking i henhold til EN 15824.


Når du er ferdig med malejobben

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig sparkel fra verktøy før rengjøring. Sparkelrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.


Vedlikehold


Viktig

Ikke sparkle hvis overflaten er kaldere enn + 8 ° C. Tørketider avhenger av temperatur, fuktighet og lagtykkelse. Den sparklede overflaten slipes når den har tørket. Bruk sandpapir med korning 150-180. Øyevern og støvmaske er, passende type er klasse P2. anbefalt når du sliper. Støv av før neste behandling. Rengjør verktøy med vann. For mer informasjon, les arbeidsrådene våre, faktaark, brosjyrer og nettsted.

Norwegian Bokmål
no
har blitt lagt til lagret
har blitt tatt bort fra lagret.
har blitt lagt til din handleliste
har blitt tatt bort fra din handleliste.
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
You have to choose a color