Nordic Ecolabel
Basta
M1

Scotte RG Sparkel

Scotte

Scotte RG er en ferdigblandet smidig og lett grovkornet rullesparkel for bredsparkling i tykke lag innendørs i tørre rom. Sparkelen passer perfekt til å sparkle malt glassfiber. Sparkelen fyller ujevnheter godt og gir en jevn og fin grunnflate. Scotte RG er lett å påføre og fordele ved hjelp av rulle. Det er bare å åpne lokket og sette i gang.

  • Ferdigblandet rullesparkel som gjør sparklingen mer effektiv
  • Meget stor fyllevne
  • Meget lett å påføre og fordele på overflaten
Beregn forbruk
Bruksområde

Interiør


Forbruk

1 l/m²


Glans

-


Verktøy

rull, sprøyte


Malingstemperatur

Sparkel ikke når overflaten er kaldere enn +5°C.


Tørketid ved + 23 ° C og 50% relativ luftfuktighet

Klebefri etter 0(h). Malbar etter 12(h).


Binder

-


VOC

Forberedelse av overflater

Sparkling skal utføres på tørre, godt bundne og rensede overflater.


Mal

Påfør Scotte RG med rulle, vent i rundt 10 minutter og jevn ut med en sparkelspade. Maks tykkelse på lag er 8 mm. Slipte flater avstøves før påfølgende maling eller tapetsering. Ved tapetsering bør sparkelflatene grunnes. Sparkelen oppfyller kravene til CE-merking i følge EN 15824.


Når du er ferdig med malejobben

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig sparkel fra verktøy før rengjøring. Sparkelrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.


Vedlikehold


Viktig

Sparkel ikke når overflaten er kaldere enn +5°C. Tørketiden er avhengig av temperatur/luftfuktighet og lagtykkelse. Ved sliping av sparkel over øyenhøyde må beskyttelsesbriller brukes. Maske bør også brukes. Egnet type er Klass P2. For mer informasjon les våre arbeidsråd, brosjyrer og hjemmeside.

Norwegian Bokmål
no
har blitt lagt til lagret
har blitt tatt bort fra lagret.
har blitt lagt til din handleliste
har blitt tatt bort fra din handleliste.
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
You have to choose a color