Basta

Scotte RW Sparkel

Scotte

Scotte RW er en mellomgrov, lett rullbar våtromssparkel med meget god fyllevne. Først og fremst beregnet på bruk i våtrom. Den smidige konsistensen gjør den meget lett å påføre med rull. Scotte RW brukes innendørs på underlag av betong, lettbetong, puss, murstein, vev samt gips og andre byggplater som krever våtfast eller ekstra hard sparkel. Har meget god hefteevne og våtfasthet. Gir et ekstra våtfast underlag før maling og tapetsering. Sparkelmassen oppfyller kravenet il CE merking i henhold til EN 13963.

  • Meget god hefteevne og våtfasthet
  • Meget lett å påføre med rull
  • Fyller meget godt.
Beregn forbruk
Bruksområde

Interiør


Forbruk

1 l/m²


Glans

-


Verktøy

rull, sprøyte


Malingstemperatur

Sparkel ikke når overflaten er kaldere enn +5°C.


Tørketid ved + 23 ° C og 50% relativ luftfuktighet

Klebefri etter 0(h). Malbar etter 12(h).


Binder

-


VOC

Forberedelse av overflater

Sparkling skal skje på tørre, godt bundet og rengjorte overflater.


Mal

Påfør Scotte RW med en rull, vent ca. 10 minutter og jevnt ut med en stålsparkel. Maks lagtykkelse ca. 3 mm. På slipte overflater fjernes støv før ny sparkling eller maling. Forbruk: - Bredsparkling: Ved 1 mm lagtykkelse ca. 1m²/liter. - Skjøtsparkling: ca. 0,3 lit/m skjøt ved tre ganger sparkling.


Når du er ferdig med malejobben

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig sparkel fra verktøy før rengjøring. Sparkelrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.


Vedlikehold


Viktig

Sparkel ikke når overflaten er kaldere enn +5°C. Tørketiden er avhengig av temperatur/luftfuktighet og lagtykkelse. Ved sliping av sparkel over øyenhøyde må beskyttelsesbriller brukes. Maske bør også brukes. Egnet type er Klass P2. For mer informasjon les våre arbeidsråd, brosjyrer og hjemmeside.

Norwegian Bokmål
no
har blitt lagt til lagret
har blitt tatt bort fra lagret.
har blitt lagt til din handleliste
har blitt tatt bort fra din handleliste.
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
You have to choose a color