Offentlig redegjørelse for utførte aktsomhetsvurderinger

Tikkurila Norge AS er en del av og eid av den nordiske malingsleverandrøren Tikkurila Oyj, kjent for sin høye kvalitet og profesjonelle tjenester, testet og utviklet av en tverrfaglig bransje siden 1862.

 

Produkter er produsert av nøye utvalgte råvarer som oppfyller de høyeste kvalitetsstandardene. I Norge førers sterke merkevarer som Beckers, i tillegg til Tikkurila Industri- og proffprodukter.

 

Tikkurila Oyj ble i 2021 kjøpt opp av PPG Industries, Inc (PPG), verdens største malingsprodusent/-leverandør.

 

Et av konsernets fokusområder i 2022 var å innlemme leverandører fra oppkjøpet av Tikkurila Oyj i 2021, i konsernets systemer og prosesser. Konsernet har jobbet med å slå sammen Tikkurilas leverandørplattform med EcoVadis, noe som bidrar til å fremme konsistens i hvordan vi måler og styrer leverandørprestasjoner. 

Ved utgangen av 2022 hadde 60 % av de vurderte Tikkurila-leverandørene blitt konsolidert inn i PPGs EcoVadis-plattform, og konsernet nådde 100 % tidlig i 2023.

 

Konsernet har en omfattende rapport for bærekraft og ansvarlig investering (2022 ESG Report) og herunder nevnes;

 

Leverandører bruker vår globale eProcurement (ePro)-plattforms leverandørportal til å gjøre forretninger med PPG. Dette inkluderer å fylle ut en elektronisk bekreftelse av våre globale etiske retningslinjer for leverandører og retningslinjer for leverandørbærekraft og indikere samsvar med personvernlover som gjelder ethvert forhold til PPG. 

 

Vi samarbeider med EcoVadis for å utnytte vurderingsprosesser, verktøy, ressurser og innsikt for å drive bærekraftstandarder og praksis gjennom hele vår globale forsyningskjede. 
Sentrale vurderingsområder inkluderer arbeids- og menneskerettigheter, som dekker ansattes helse og sikkerhet, arbeidsforhold, barnearbeid, tvangsarbeid, menneskehandel, mangfold, diskriminering og trakassering.
EcoVadis bærekraftintelligens gir bred skala risikoscreening og kartlegging av forsyningskjeden, målstyringer for leverandørbærekraft med handlingsbare rangeringer og revisjons- og forbedringsstyringsfunksjoner. Denne informasjonen hjelper oss med å tilpasse leverandørenes praksis til PPGs bærekraftsforpliktelser. 

 

Se avsnittet Bærekraft hos leverandører (side 112) for mer informasjon om hvordan vi håndterer menneskerettigheter som en del av anskaffelsesprosessen.

 

Under følger utdrag av konsernets rapport for 2022 om Bærekraftige og ansvarlige investeringer (2022 ESG Report Executive Summary side 17-18)

 

Oversikt over styring

Vi har en urokkelig forpliktelse til sterk selskapsstyring, etikk og etterlevelse.

 

Hos PPG holder vi oss til en høy standard for integritet og profesjonell oppførsel. Dette betyr ikke bare å sikre overholdelse av lover, regler og forskrifter, men også å opprettholde våre verdier, etiske retningslinjer og frivillige forpliktelser.

Vi gjennomgår og oppdaterer retningslinjene våre regelmessig for å sikre at de støtter oss i å oppfylle våre høye standarder for integritet og profesjonell oppførsel. Viktige policyoppdateringer og annen styringsutvikling i 2022 inkluderer: 

 

• Årlig valg av styremedlemmer fra 2025 

• Fornyet etisk regelverk 

• Restrukturerte retningslinjer for personvern 

• Ny IP Protection Executive Committee 

 

I 2022 åpnet vi 711 undersøkelser som omfattet 1034 påstander om ansattes uredelighet. Av påstandene som ble avsluttet ved årsskiftet, var 62% underbygget og resulterte i 410 disiplinærtiltak. Halvparten (50 %) av det totale antallet rapporter kom gjennom PPGs etikkhjelpelinje i form av innsendinger via telefon eller Internett. Resten mottok vi gjennom interne kilder, inkludert direkte kommunikasjon til compliance-avdelingen, HR og ledelse.

 

Menneskerettigheter 

Vi respekterer alle menneskers verdighet og menneskerettigheter. Vi forstår at overholdelse av menneskerettighetene strekker seg utover å unngå undertrykkelse gjennom problemer som moderne slaveri eller utrygge arbeidsforhold, og har en omfattende strategi for å beskytte menneskerettighetene gjennom hele vår virksomhet. 

 

Vi forventer at alle våre entreprenører, leverandører og andre forretningspartnere respekterer og opprettholder vår forpliktelse til menneskerettigheter i sin virksomhet. Våre leverandører er et kjernefokus i vår aktsomhetsvurdering av menneskerettigheter. Vi evaluerer deres engasjement og overholdelse av menneskerettigheter gjennom vår onboarding-prosess for leverandører, vurderinger av våre høyrisikoleverandører globalt og årlige revisjoner av utvalgte leverandører. 

 

Som det fremgår av våre globale etiske retningslinjer, er vi forpliktet til å overholde alle lover som gjelder organisasjonsfrihet, personvern, kollektive forhandlinger, innvandring, arbeidstid, lønn og timer i våre operasjoner over hele verden. Vi opprettholder også lover som forbyr tvangsarbeid, tvangsarbeid og barnearbeid, menneskehandel og diskriminering i arbeidslivet. 

 

Vi samarbeider med EcoVadis, et ledende selskap innen vurdering av bærekraft for bedrifter, for å hjelpe oss med å forstå leverandørenes ytelse og tilnærming til håndtering av arbeidskraft og menneskerettigheter i deres virksomhet. Den gjennomsnittlige poengsummen til PPG-leverandører i 2022 var over EcoVadis' gjennomsnittlige poengsum i markedet. 

 

Et av våre fokusområder i 2022 var å innlemme leverandører fra oppkjøpet av Tikkurila i 2021 i våre systemer og prosesser. Vi har jobbet med å slå sammen Tikkurilas leverandørplattform med EcoVadis, noe som bidrar til å fremme konsistens i hvordan vi måler og styrer leverandørprestasjoner. Ved utgangen av 2022 hadde 60 % av de vurderte Tikkurila-leverandørene blitt konsolidert inn i PPGs EcoVadis-plattform, og vi nådde 100 % tidlig i 2023. 

 

Bærekraft hos leverandører 

I tillegg til vårt arbeid for å forbedre effektiviteten i vår egen virksomhet, arbeider vi for å forstå de miljømessige og sosiale konsekvensene av forsyningskjeden vår og redusere de negative konsekvensene av våre leverandører. 

 

I 2022 brukte vi over 10 milliarder dollar med mer enn 17 000 leverandører globalt på råvarer, indirekte produkter og tjenester og transport av varer. 

 

I løpet av det siste året har vi fortsatt å øke forståelsen av leverandørenes bærekraftsprestasjoner og -evner. Vi fortsatte å utvide bruken av EcoVadis, en ledende tredjeparts vurderingsorganisasjon, for å evaluere våre leverandørers bærekraftspraksis. Ved utgangen av 2022 har over 700 av våre leverandører svart på undersøkelser og blitt vurdert av EcoVadis. 

 

Utover EcoVadis-evalueringene har vi skiftet fokus for våre interne leverandørevalueringer for å gjennomgå våre mest kritiske og høyeste risikoleverandører. Vi identifiserer leverandører for mer dyptgående gjennomgang basert på land- og bransjespesifikke risikoer. 

 

Gjennom 2022 jobbet vi med en tredjepart for å fremme vekst i vårt leverandørmangfoldsprogram i USA. Partneren vår hjalp oss med å identifisere ytterligere 3 % av de ulike utgiftene gjennom eksisterende leverandører, og med å finne potensielle nye leverandører som oppfyller de ulike standardene for leverandørkriterier.

 

Åpenhetsloven gir enhver rett til å be virksomhetene om informasjon om hvordan vi håndterer de faktiske og potensielle negative konsekvensene vi kartlegger og vurderer gjennom risiko- og aktsomhetsvurderingen.

Ved ønske om slik informasjon, kan følgende e-post benyttes: terje.haugen@ppg.com merkes med «Åpenhetsloven».

 

Henvisning;

PPG’s sammendrag av bærekraftsrapport for 2022; 2022 ESG Report - Executive Summary

 

PPG’s fullstendige bærekraftsrapport for 2022; 2022 ESG Report 

 

For øvrig viser vil til PPG’s hjemmeside for bærekraft ESG, Sustainability | PPG Sustainability Report

 

no
har blitt lagt til lagret
har blitt tatt bort fra lagret.
har blitt lagt til din handleliste
har blitt tatt bort fra din handleliste.
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
You have to choose a color