Basta

Beckers Snickerisparkel

Snickerispackel

Snickerisparkel er en vanntynnbar sparkel til bruk på snekker- og trearbeider og tremøbler innendørs. Produktet passer for flekk- og bredsparkling. Med Snickerisparkel er det enkelt å reparere ujevnheter i møbler og så male over. Snekkersparkel fester godt og tar opp grunning og dekkmaling svært bra.  

  • Jevner ut skader og ujevnheter på tremøbler og dører, lister og panel
  • Gode feste-egenskaper og hurtigtørkende
  • Bærer grunning og dekkmaling meget godt
Beregn forbruk
Bruksområde

Interiør


Forbruk

1 l/m²


Glans

-


Verktøy

stålsparkel


Malingstemperatur

Sparkel ikke når overflaten er kaldere enn +5°C.


Tørketid ved + 23 ° C og 50% relativ luftfuktighet

Klebefri etter 0(h). Malbar etter 1(h).


Binder

-


VOC

Forberedelse av overflater

Underlaget må være rent og tørt. Tidligere malte overflater skal rengjøres med Beckers Malervask. Absorberende underlag og rene treflater skal grunnes med Snickerislip eller Primer Grunning Tre & Panel før sparkling.


Mal

Påfør Snickerisparkel med passe stor japan/stålsparkel. Ved tetting av store hull bør man sparkle i flere omganger for å redusere risikoen for innsynkning og sprekkdannelse. Snickerisparkel kan overmales med latex- eller alkydmaling.


Når du er ferdig med malejobben

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig sparkel fra verktøy før rengjøring. Sparkelrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.


Vedlikehold


Viktig

Sparkel ikke når overflaten er kaldere enn +5°C. Tørketiden er avhengig av temperatur/luftfuktighet og lagtykkelse. Ved sliping av sparkel over øyenhøyde må beskyttelsesbriller brukes. Maske bør også brukes. Egnet type er Klass P2. For mer informasjon les våre arbeidsråd, brosjyrer og hjemmeside.

Norwegian Bokmål
no
har blitt lagt til lagret
har blitt tatt bort fra lagret.
har blitt lagt til din handleliste
har blitt tatt bort fra din handleliste.
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
You have to choose a color