Basta
Nordic Ecolabel

Beckers Sparkel Fin

Spackel

Sparkel Fin er et finkornet, ferdigblandet, hvitt sparkel til vegger og tak innendørs. Sparklet passer bra til tapetskjøter og sparkling for ekstra glatt resultat. Hvis du skal tapetsere eller male veggene, gir Sparkel Fin det best mulige underlaget å jobbe på.

  • Gir en ekstra fin og jevn overflate
  • Gir best mulig underlag for tapetsering og maling
  • God fyllevne
Beregn forbruk
Bruksområde

Interiør


Forbruk

1 l/m²


Glans

-


Verktøy

sparkel


Malingstemperatur

Sparkel ikke når overflaten er kaldere enn +5°C.


Tørketid ved + 23 ° C og 50% relativ luftfuktighet

Klebefri etter 3(h). Malbar etter 10(h).


Binder

Vinylacetat-etylen (VAE)


VOC

Forberedelse av overflater

Sparkling skal gjøres på tørre godt bundne og rengjorte flater.


Mal

Påfør Sparkel Fin med stålsparkel. Maks tykkelse på lag er ca 4 mm. Slipte flater avstøves før påfølgende ny sparkling, tapetsering eller maling. Sparklede flate bør grunnes før tapetsering. Sparkelen oppfyller kravene til CE-merking i følge EN 15824.


Når du er ferdig med malejobben

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig sparkel fra verktøy før rengjøring. Sparkelrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.


Vedlikehold


Viktig

Ikke sparkle hvis overflaten er kaldere enn +5°C Tørketiden er avhengig av temp/luftfuktighet og tykkelse på laget. Ved sliping av sparkel over øye-høyde skal det brukes beskyttelsesbriller. Det bør også brukes pustemaske. Klasse P2 passer godt. For mer informasjon, se våre råd, brosjyrer og hjemmesider.

Norwegian Bokmål
no
har blitt lagt til lagret
har blitt tatt bort fra lagret.
har blitt lagt til din handleliste
har blitt tatt bort fra din handleliste.
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
You have to choose a color