Basta
Nordic Ecolabel

Beckers Sparkel Grov

Spackel

Sparkel Grov er en ferdigblandet sparkel til bred sparkling av grove overflater på vegger og tak innendørs. Sparkelen kan legges på i tykkere lag og er spesielt godt egnet hvis du har sprekker som skal fylles igjen. For best mulig resultat bør Sparkel Grov sparkles over med finkornet sparkel før maling.  

  • Svært god til bredsparkling av grove flater
  • Passer til sparkling i tykke lag
Beregn forbruk
Bruksområde

Interiør


Forbruk

1 l/m²


Glans

-


Verktøy

sparkel


Malingstemperatur


Tørketid ved + 23 ° C og 50% relativ luftfuktighet

Klebefri etter 3(h). Malbar etter 10(h).


Binder

Vinylacetat-etylen (VAE)


VOC

Forberedelse av overflater

Sparkling skal gjøres på tørre, godt bundne og rengjorte flater.


Mal

Påfør Sparkel Grov med stålsparkel. Maks tykkelse på lag er ca 8 mm. Slipte flater avstøves før påfølgende ny sparkling eller tapetsering. Sparklede flate bør grunnes før tapetsering. Sparkelen oppfyller kravene til CE-merking i følge EN 15824.


Når du er ferdig med malejobben

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig sparkel fra verktøy før rengjøring. Sparkelrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.


Vedlikehold


Viktig

Ikke sparkle hvis overflaten er kaldere enn +5°C Tørketiden er avhengig av temp/luftfuktighet og tykkelse på laget. Ved sliping av sparkel over øye-høyde skal det brukes beskyttelsesbriller. Det bør også brukes pustemaske. Klasse P2 passer godt. For mer informasjon, se våre råd, brosjyrer og hjemmesider.

Norwegian Bokmål
no
har blitt lagt til lagret
har blitt tatt bort fra lagret.
har blitt lagt til din handleliste
har blitt tatt bort fra din handleliste.
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
You have to choose a color