Beta
Front Helmatt

Front Helmatt

Front

Front Helmatt er en vanntynnet maling som gir et helmatt elegant utseende på tidligere malte eller umalte trefasader. Malingen beskytter godt og holder fargen i mange år. Front Helmatt er enkel å jobbe med samtidig som du får et vakkert og holdtbart resultat. Bruk også Primex Grunnolje og Primex Tregrunn for å få det beste resultatet.

  • Gir en vakker, helmatt overflate med god fargestabilitet over tid
  • Kan brekkes i alle Becker utendørsfarger
  • God fargestabilitet over tid
Beregn forbruk
Bruksområde

Eksteriør


Forbruk

6 - 8 m²/l


Glans

Helmatt


Verktøy

pensel, rull, sprøyte


Malingstemperatur

Ikke under +7°C i overflatetemperatur


Tørketid ved + 23 ° C og 50% relativ luftfuktighet

Klebefri etter 1(h). Malbar etter 3(h).


Binder

Acrylat


VOC

Limit value (Cat A/d): 130 g/l (2010). Product VOC < 130 g/l.

Forberedelse av overflater

Sørg for at overflaten er klar for å overmales. Dette gjør du ved å bruke Beckers Fasadevask, og Sopp og Algemiddel ved behov. Børst eller skrap bort løs maling samt grånet porøst tre. Skarpe kanter og hjørner rundes av. Høvlede overflater skal slipes med et grovt sandpapir før påføring av maling. Mattslip blanke, harde malingsoverflater. Primex Grunnolje påføres endeved, skjøter og spikerhull. Overskuddsolje tørkes bort etter 30 minutter. Grunn deretter hele fasaden inkludert endeved med Primex Grunning. MALE PÅ INDUSTRIGRUNNET KLEDNING: Kledning som er ferdig grunnet fra fabrikk kan behandles direkte med 2 strøk av Front Helmatt. Husk at industrigrunnet kledning som er eksponert for vær og vind i mere enn 10 måneder må ha ny grunning før de males med 2 strøk Front Helmatt. Mal også endeved, skjøter og spikerhull nøye.


Mal

Avslutt 2 ganger med Front Helmatt. Mal fyldig, se våre malerveiledninger. Mal også endetre, skjøter og spikerhull nøye.


Når du er ferdig med malejobben

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.


Vedlikehold

Skyll fasaden med rent kaldt vann. Påfør Beckers Utendørsvask, fortynn etter anbefaling for det tiltenkte formål. Skrubbe deretter med egnet vaskekost og skyll overflaten rikelig med vann. I varmt og tørt vær kan vaskemiddelet tørke. Vann (fukt) fasaden før du bruker Beckers Utendørsvask. Vask derfor små arealer om gangen. Overflater utsatt for overflatesopp eller mugg, etter rengjøring med Beckers Utendørsvask, tørke grundig. Påfør deretter Beckers Sopp og Algemiddel, utvannet i henhold til anbefalingen for det tiltenkte formålet. La overflaten tørke. Merk at Beckers Utendørsvask kan ha en etsende effekt på glass. Dekk derfor vinduene nøye før du vasker fasaden. Høyt trykk kan også brukes til å vanne og skylle overflaten, husk å rette vannet langs fasaden, ikke rett til overflaten som ville presse skitt og vann inn i fasaden. Ved vedlikeholdsvask av malte overflater, må overflaten være i så god stand at den ikke direkte tar opp vann under rengjøring (noe vann trenger alltid inn). Hvis overflatene er i så dårlig forfatning at de tar opp vann, dvs. overflatene blir mørke, anbefaler vi ommaling. Begynn alltid å vaske rent nedenfra og opp. Bruk kommunalt vanntrykk når du vasker trefasader. Vår anbefaling er at rengjøringsmidler alltid skal skylles skikkelig. Merk at Beckers Sopp og Algemiddel ikke skal skylles av. Kontakt din nærmeste Beckers-forhandler for mer informasjon


Viktig

Rør malingen godt før bruk! Overflaten skal være tørr, maks 16% fukt. Mal ikke på solvarme overflater. Mal heller ikke hvis det er risiko for regn eller dugg innenfor 1-2 timer etter at malingen er avsluttet. Hvis det brukes sprøyte eller rull ved påføring, skal malingen etterstrykes med pensel. OBS! Ved sprøyting, bruk filtrerende halvmaske mot faste og væskeformede partikler(FFP2). Besøk vår hjemmeside www.beckers.no for arbeidsråd, faktablad og ytterligere informasjon.

Norwegian Bokmål
no
har blitt lagt til lagret
har blitt tatt bort fra lagret.
har blitt lagt til din handleliste
har blitt tatt bort fra din handleliste.
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
You have to choose a color