Beta
Nordic Ecolabel
Front Oljefärg

Front Oljemaling

Front

Beckers Front Oljemaling er en klassisk maling til trefasader. Malingen er lett å stryke ut og renner ikke. Front Oljemaling gir et fint, halvblankt sluttresultat og passer også godt til gjerder, vindskier, dører og lignende. Bruk Front Oljemaling sammen med Primex Grunnolje Pluss og Primex Tregrunn Pluss for et lekkert, holdbart resultat. 

  • Gir den klassiske oljemalings-looken
  • Lett å påføre
  • Flott glans og fargestbilitet
Beregn forbruk
Bruksområde

Eksteriør


Forbruk

6 - 8 m²/l


Glans

Halvblank


Verktøy

pensel, rull, sprøyte


Malingstemperatur

Ikke under +7°C i overflatetemperatur


Tørketid ved + 23 ° C og 50% relativ luftfuktighet

Klebefri etter 2(h). Malbar etter 6(h).


Binder

Alkyd


VOC

Limit value (Cat A/d): 130 g/l (2010). Product VOC < 130 g/l.

Forberedelse av overflater

Sørg for at overflaten er klar for å overmales. Dette gjør du ved å bruke Beckers Utendørsvask, og Beckers Sopp og Algemiddel. Børst eller skrap bort løs maling samt grånet porøst tre. Skarpe kanter og hjørner rundes av. Høvlede overflater skal slipes med et mediumgrovt sandpapir før påføring av maling. Mattslip blanke, harde malingsoverflater. Primex Grunnolje Plus påføres endeved,bart tre, skjøter og spikerhull. Overskuddsolje tørkes bort etter 30 minutter. Grunn deretter alt bart treverk inkludert endeved med Primex Tregrunn Plus. På dårlige overflater, anbefales det å grunne hele overflaten med Primex Tregrunn Plus. MALE PÅ INDUSTRIGRUNNET KLEDNING: Kledning som er ferdig grunnet fra fabrikk kan behandles direkte med 2 strøk Beckers Perfekt Plus Fasade. Husk at industrigrunnet kledning som er eksponert for vær og vind i mere enn 10 måneder må ha ny grunning før de males med 2 strøk Beckers Front Oljemaling. Mal også endeved, skjøter og spikerhull nøye.


Mal

Mal 2 strøk med Front Oljemaling. Best resultat oppnås med myk, helsyntetisk pensel og utendørsrull.


Når du er ferdig med malejobben

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.


Vedlikehold

Skyll fasaden med rent kaldt vann. Påfør Beckers Utendørsvask, fortynn etter anbefaling for det tiltenkte formål. Skrubbe deretter overflaten og skyll overflaten rikelig med vann. I varmt og tørt vær kan vaskemiddelet tørke. Vann (fukt) fasaden før du bruker Beckers Utendørsvask. Vask derfor små arealer om gangen. Overflater utsatt for sopp og mugg skal, etter rengjøring med Beckers Utdørsvask, tørke grundig. Påfør deretter Beckers Sopp og Algemiddel, utvannet i henhold til anbefalingen for det tiltenkte formålet. La overflaten tørke. Merk at Beckers Utendørsvask kan ha en etsende effekt på glass. Dekk derfor vinduene nøye før du vasker fasaden. Høyt trykk kan også brukes til å vanne og skylle overflaten, husk å rette vannet langs fasaden, ikke rett til overflaten som ville presse skitt og vann inn i fasaden. Ved vedlikeholdsvask av malte overflater, må de være i så god stand at de ikke direkte tar opp vann under rengjøring (noe vann trenger alltid inn). Hvis overflatene er i så dårlig forfatning at de tar opp vann, dvs. overflatene blir mørke, anbefaler vi ommaling. Begynn alltid å vaske rent nedenfra og opp. Bruk kommunalt vanntrykk når du vasker trefasader. Vår anbefaling er at rengjøringsmidler alltid skal skylles skikkelig. Merk at Beckers Sopp og Algemiddel ikke skal skylles av. Kontakt din nærmeste Beckers-forhandler for mer informasjon.


Viktig

Rør malingen før bruk ved behov. Når det males skal underlaget være tørt, maks 16% fuktighet i tre. Unngå å male på solvarme flater. Mal heller ikke når det er fare for regn og dugg de nærmeste 3 timene etter avsluttet maling. For mer informasjon, se våre råd, brosjyrer og hjemmesider.

Norwegian Bokmål
no
har blitt lagt til lagret
har blitt tatt bort fra lagret.
har blitt lagt til din handleliste
har blitt tatt bort fra din handleliste.
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
You have to choose a color