Basta
M1
Nordic Ecolabel

Living Tre&Panel/Metall 70

Living

Living Tre&Panel/Metall 70 er en blank maling til dør, list, tre og panel - og også metalloverflater - innendørs. Den er meget enkel å påføre og gir et vakkert, jevnt, hardt og slitesterkt resultat.

  • Enkel å påføre
  • Jevn overflate
  • Vakkert sluttresultat
Beregn forbruk
Bruksområde

Interiør


Forbruk

8 - 10 m²/l


Glans

Blank


Verktøy

sprøyte, pensel, rull


Malingstemperatur

Fra +10°C til +25°C i overflatetemperatur


Tørketid ved + 23 ° C og 50% relativ luftfuktighet

Klebefri etter 4(h). Malbar etter 8(h).


Binder

Acrylat


VOC

Limit value (Cat A/d): 130 g/l (2010). Product VOC < 130 g/l.

Forberedelse av overflater

TIDLIGER UMALTE OVERFLATE: Overflaten skal være tørr, ren og fri for støv. Sparkle hull, skader og sprekker med Beckers Snickerisparkel. Slip med middels fint sandpapir (P120-P180). Grunn med Beckers Panelgrunn eller Primer Grunning Tre & Panel. TIDLIGERE MALTE OVERFLATER: Fjern først støv, smuss og løs maling. Rengjør deretter overflaten med Beckers Malervask som anbefalt. Sparkle hull og sprekker med Beckers Snickerisparkel. Slip med fint sandpapir (P180). Grunn de sparklede feltene med Beckers Panelgrunn eller Primer Grunning Tre & Panel. Overflater som er i god stand trenger ikke å grunnes. Grunn fabrikkmalte og ikke-absorberende overflater med Beckers Heftgrunn .


Mal

Mal 1-2 strøk med Living Tre&Panel/Metall 70. La overflaten tørke mellom strøkene.


Når du er ferdig med malejobben

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.


Vedlikehold

Hverdagsvedlikehold: Rengjør overflaten med et mildt rengjøringsmiddel oppløst i vann, og skyll deretter med lunkent, rent vann. For best resultat, vask hele overflaten og la tørke. Fjerning av flekker: Bruk Beckers Malervask eller et mildt oppvaskmiddel oppløst i vann. Rustflekker kan fjernes med bordeddik. Svart misfarging (metall-merker) som følge av at nøkler eller ringer som gnides mot den malte overflaten, kan fjernes med et rent viskelær. Bruk aldri sterke løsemidler eller sprit. Flekking/ Touch-up: Flekk alltid opp med det samme produktet som overflaten sist ble malt med og om mulig samme batchnummer som sist brukt. Hvis det brukes et annet batchnummer eller andre påføringsmetoder, kan det oppstå en liten fargeforskjell. For best resultat, mal derfor alltid hele overflaten for å unngå forskjeller i struktur, farge og glans. Når du bare skal flekke, prøve å følge overflaten / malingsfilmens penselstruktur / greng for å minimere risikoen for forskjeller i struktur, farge og glans. Generelt: De gode egenskapene til malingen oppnås først etter omtrent 14 dager herding ved normal romtemperatur 23 ° C. Malingsfilmen er i denne perioden mer følsom for riper og slitasje. Unngå belastning, kraftig tilsmussing og rengjøring av overflatene til malingen har blitt helt hard.


Viktig

Rør om før bruk. Overflater som bord og hyller skal ikke belastes før etter 2 uke, når malingen har nådd full hardhet. Unngå å male i temperatur under + 10 ° C. Besøk www.beckers.se for mer informasjon.

Norwegian Bokmål
no
har blitt lagt til lagret
har blitt tatt bort fra lagret.
har blitt lagt til din handleliste
har blitt tatt bort fra din handleliste.
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
You have to choose a color