Metall Fasademaling

Basta
Metall Plåtfasad

Metall Fasademaling

Trenger metall fasaden renovering? Mal på nytt! Beckers Fasademaling er en halvblank maling beregnet på maling av fabrikkmalt metallplate, umalt rustbeskyttet metallplate, aluminium og galvanisert metallplate. Malingen fester seg godt på de fleste overflater og gir en veldig god beskyttelse mot vær og vind.

  • Svært god værbestandighet - alle årstider
  • God vedheft
  • Dekker godt
Beregn forbruk
Bruksområde

Eksteriør


Forbruk

8 m²/l


Glans

Halvblank


Verktøy

pensel, rull, sprøyte


Malingstemperatur

Ikke under +7°C i overflatetemperatur


Tørketid ved + 23 ° C og 50% relativ luftfuktighet

Klebefri etter 2(h). Malbar etter 6(h).


Binder

Styrenakrylat


VOC

Limit value (Cat A/d): 130 g/l (2010). Product VOC < 130 g/l.

Forberedelse av overflater

Vask skitne overflater. Skrap, slip og børst bort løs maling. Rust fjernes med stålbørste, sliping eller sandblåsing. Vask alltid overflatene, slip ubehandlede plater og mattslip harde malingrester. GALVANISERTE PLATER SOM ER OKSYDERT: Oljet eller fabrikkgrunnet galvanisert plate kan males Avfettes med Beckers Avfetting og skyll godt. Vask deretter platen med Beckers Utendørsvask og skyll. Slip overflaten med slipesvamp og skyll. Når flaten er tørr og ren, grunn med Beckers Primex Metall. Passivisering mot oksydeing på annen måte, f.eks. med krom, svekker feste-egenskapene og kan først males etter 5 års eksponering utendørs. Mindre flater kan overmales hvis man følger rengjøringsanbefalingene for oljet eller galvaniserte plater. FABRIKKBEHANDLEDE OG TIDLIGERE MALTE PLATER: Fasade med fabrikklakkerte plater av PVF2 eller Organosol må renses helt til ren overflate og spyles med vanntrykk på 700 bar alternativt sammen med Beckers Malingsfjerner. Fasader med Plastisol, polyester og plastmalte flater med akrylat eller styrenakrylat vaskes med Beckers Utendørsvask til den ikke sverter. Polyester krever lett slipp ved rengjøring. Rust fjernes helt, løs maling skrapes bort, blanke flater mattes. Grunn flater som har hatt rust med Beckers Primex Metall. SKYLLEANVISNING: Skyll med høytrykk. Best resultat oppnås med varmt vann (minst+70°C).


Mal

Underlaget skal være tørt før maling. Bruk helsyntetisk pensel og rulle. Legg på 2 strøk Metall Plåtfasad Halvblank lett til minst 60 mym tørr film. Ved høytrykksmaling anbefales munnstykke 18/50 og trykk 175-200 bar.


Når du er ferdig med malejobben


Vedlikehold


Viktig

Rør malingen før bruk ved behov. Husk at kaldt og fuktig vær forlenger tørketiden. Mal derfor ikke i fuktig vær (>80% RH). Mal heller ikke på solvarme flater, da malingens tørketid blir for rask. Mal heller ikke utendørs når det er fare for regn og dugg de nærmeste 2 timene etter avsluttet maling. Vi anbefaler prøvemaling av en lite flate for å kontrollere feste m.m. før hele flaten males. På aluminium oppnåes fullt feste etter ca. en uke. For mer informasjon, se våre råd, brosjyrer og hjemmesider.

Norwegian Bokmål
no
har blitt lagt til lagret
har blitt tatt bort fra lagret.
har blitt lagt til din handleliste
har blitt tatt bort fra din handleliste.
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
You have to choose a color