Basta

Microbinder

Microbinder

Microbinder er en vanntynnbar støvbinder og plastgrunning til grunning av mineralske overflater innendørs og utendørs av betong, murpuss, lettbetong, sandsparklede overflater og gipskartong. Microbinder er alkalibestandig, diffusjonsåpen, har god inntrengingsevne og misfarger ikke overflaten. Microbinder avgir ingen brannfarlige gasser, er ikke alkalisk og skader ikke hud, glass eller metall.

  • Veldig bra støvbinding
  • Misfarger ikke overflaten
  • Skader ikke hud, glass eller metall
Beregn forbruk
Bruksområde

Interiør


Forbruk

6 - 8 m²/l


Glans

-


Verktøy

pensel, rull, sprøyte


Malingstemperatur

Mellom +5 °C til ca. +25 °C i overflatetemperatur


Tørketid ved + 23 ° C og 50% relativ luftfuktighet

Klebefri etter 1(h). Malbar etter 2(h).


Binder

Acrylat


VOC

Forberedelse av overflater

Microbinder kan påføres på fersk betong som er tørr (ca. 1 måned). Rengjør overflaten for løstsittende partikler, olje og andre forurensinger. Olje og fett fjernes best ved avbrenning. Som alternativ kan vask med et emulgerende vaskemiddel. For best resultat bør sementhuden fjernes ved maskinsliping. Den kan også fjernes med saltsyre blandet i forhold 1:4 la syren virke i ca. 15 minutter, deretter skylles godt med rent vann, når betongen er tørt påføres 1 strøk Microbinder ufortynnet. OBS! ved vask med saltsyre er det viktig å beskytte ansikt, hender og klær. Beskytt metalldeler mot angrep av saltsyre.


Mal

Påfør 1 strøk Microbinder ufortynnet.


Når du er ferdig med malejobben

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.


Vedlikehold


Viktig

OBS! Bør ikke brukes på sterkere betong enn K350. Bør ikke brukes ved en overflatetemperatur under +5 °C. For mer informasjon, les våre arbeidsråd, brosjyrer og hjemmeside.

Norwegian Bokmål
no
har blitt lagt til lagret
har blitt tatt bort fra lagret.
har blitt lagt til din handleliste
har blitt tatt bort fra din handleliste.
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
You have to choose a color