EPD verified
Beta

Perfekt Helmatt Fasad Plus

Perfekt

Perfekt Helmatt Fasade Plus er en helmatt maling for trefasader. Den gir et moderne preg på trefasader med et vakkert og elegant helmatt utseende. Perfekt Helmatt Fasade Plus har fantastisk god fargeholdbarhet over lang tid og gir trefasaden maksimal beskyttelse. I system med Beckers Primex Grunnolje Tre Plus og Primex Tregrunn Plus motvirker den opptak av smuss og svartsopp på overflaten. Perfekt Helmatt Fasade Plus har god utflyt, tørker raskt og kan males på de fleste tidligere malte treoverflater.

  • Gir en helmatt vakker overflate
  • Kan blandes i aller Beckers utendørsfarger
  • God fargeholdbarhet over tid.
Beregn forbruk
Bruksområde

Eksteriør


Forbruk

6 - 8 m²/l


Glans

Helmatt


Verktøy

sprøyte, pensel, rull


Malingstemperatur

Mellom +7 °C og ca. +25 °C i overflatetemperatur


Tørketid ved + 23 ° C og 50% relativ luftfuktighet

Klebefri etter 1(h). Malbar etter 3(h).


Binder

Acrylat


VOC

Forberedelse av overflater

Overflater som skal males må være rene og tørre. Skitne overflater vaskes med Beckers Utendørsvask. Mugg- og svertesopp vaskes bort med eller Beckers Alge & Soppvask. Børst eller skrap av løs maling eller sprukne malingslag samt porøst, grånet trevirke. Skarpe hjørner og kanter avrundes. Høvlede flater og utskårne tømmerstokker bør rubbes opp med grovt sandpapir før maling. Mattslip blanke, harde malingsflater. NYTT UBEHANDLET TRE: Primex Grunnolje Tre Plus påføres på endeved, skjøter og spikerhoder til metning. Overskuddet tørkes av etter 30 minutter. Grunn deretter hele fasaden inkludert endeved med Primex Tregrunn Plus. VED OMMALING på overflater i dårlig stand må alle overflater grunnes med Primex Tregrunn Plus, dette gjelder også ved maling av overflater tidligere malt med gamle alkyd- og oljemaling. MALING PÅ INDUSTRIGRUNNET KLEDNING: Kledning som er kjøpt industrigrunnet med Pinja Protect fra Tikkurila Norge AS anses å ha en tilfredstillende grunnbeskyttelse. Vår anbefaling er å påføre 2 toppstrøk med Perfekt Helmatt Fasade Plus. Kledning som er industrigrunnet med Pinja Protect fra Tikkurila Norge AS som har vært utsatt for vær og vind i mer enn 10 måneder, må grunnes på nytt for å få tilfredsstillende beskyttelse.


Mal

Ferdigmales 2 strøk med Perfekt Helmatt Fasade Plus. Påføres fyldig. Se våre instruksjoner om forbruk. Vær ekstra nøye med endeved, skjøter og spikerhoder. Ved påføring med sprøyte eller rull skal malingen etterslettes med pensel. Anbefalt forbruk: Uhøvlet panel: 6-7 m2/L (Våt filmtykkelse: 140-160 my; Tørr filmtykkelse: 50-60 my) Høvlet eller tidligere malt panel: 7-8 m2/L (Våtfilmtykkelse: 110-140 my; Tørr filmtykkelse: 40-50 my) På høvlet panel eller tidligere malte overflater kan det være vanskelig å påføre nok maling. Hvis strøkene er tynnere enn anbefalt, skal det påføres et ytterligere strøk for å oppnå best holdbarhet. Hvis Perfekt Helmatt Fasade Plus blir påført med sprøyte, anbefaler vi dysestørrelse FFLP 312 og trykk på 80-100 bar.


Når du er ferdig med malejobben

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.


Vedlikehold


Viktig

Omrøres før bruk! Underlaget skal være rent og tørt og trekonstruksjonen skal ikke ha et fuktinnhold på mer enn 16 %. Ikke mal på soloppvarmede overflater eller når det er fare for regn og dugg innen 1-2 timer etter ferdig maling. For å redusere risikoen for muggvekst på malingsfilmen benyttes det et stoff som under ugunstige tørkeforhold kan gi gulning. Dette fenomenet oppstår sjelden når produktet tørker raskt, men ved lavere temperaturer og høyere luftfuktighet forlenges tørketiden. Gulningen forsvinner normalt av seg selv etter 2-4 uker når overflaten utsettes for solens UV-stråler og lys. De fasadeflatene som utsettes for mindre sollys kan ta litt lengre tid. Vi anbefaler at du venter, men ønsker du å fjerne gulningen, er det mulig å vaske fasaden med askorbinsyre og rent vann. Gulningen kan ikke overmales ettersom den går gjennom neste strøk med maling. Denne gulningen påvirker ikke kvaliteten, holdbarheten til produktet eller stoffet som reduserer risikoen for begroing, kun midlertidig rent estetisk. Normalt forsvinner gulningen over tid og det påvirker ikke fargens funksjonalitet. Besøk www.beckers.no for ytterligere informasjon.

Norwegian Bokmål
no
har blitt lagt til lagret
har blitt tatt bort fra lagret.
har blitt lagt til din handleliste
har blitt tatt bort fra din handleliste.
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
You have to choose a color