Beta
Nordic Ecolabel
Perfekt Oljefärg

Perfekt Oljemaling

Perfekt

Perfekt Oljemaling er en klassisk alkydmaling forsterket med akryl for maling av trefasader, gjerder, vindskier, dører og lignende. Malingen er enkel å påføre, siger ikke og gir en fin, halvblank overflate. Bruk Perfekt Oljemaling sammen med Primex Grunnolje Tre Plus og Primex Tregrunn Plus for et lekkert, holdbart resultat. 

  • Klassisk utseende i moderne utgave
  • Lett å påføre
  • God glans og fargebestandighet
Beregn forbruk
Bruksområde

Eksteriør


Forbruk

6 - 8 m²/l


Glans

Halvblank


Verktøy

pensel, rull, sprøyte


Malingstemperatur

Minimum +7 °C i overflatetemperatur


Tørketid ved + 23 ° C og 50% relativ luftfuktighet

Klebefri etter 2(h). Malbar etter 6(h).


Binder

Alkyd


VOC

Limit value (Cat A/d): 130 g/l (2010). Product VOC < 130 g/l.

Forberedelse av overflater

Sørg for at overflaten er i god stand før malerarbeidet påbegynnes ved å vaske med Beckers Utendørsvask eller Beckers Alge & Soppvask ved behov. Børst eller skrap løs maling eller sprukne malingslag samt porøst, grånet trevirke. Skarpe hjørner og kanter avrundes. Høvlede flater og utskårne tømmerstokker bør rubbes opp med grovt sandpapir før maling. Mattslip blanke, harde malingsflater. NYTT UBEHANDLET TRE: Primex Grunnolje Plus påføres på endeved, skjøter og spikerhoder til metning. Overskuddet tørkes av etter 30 minutter. Grunn deretter hele fasaden inkludert endeved med Primex Tregrunn Plus. VED OMMALING på overflater i dårlig stand må alle overflater grunnes med Primex Tregrunn Plus, dette gjelder også ved maling av overflater tidligere malt med gamle alkyd- og oljemaling. MALING PÅ INDUSTRIGRUNNET KLEDNING: Kledning som er kjøpt industrigrunnet med Pinja Protect fra Tikkurila Norge AS anses å ha en tilfredstillende grunnbeskyttelse. Vår anbefaling er å påføre 2 toppstrøk med Perfekt Oljemaling. Kledning som er industrigrunnet med Pinja Protect fra Tikkurila Norge AS som har vært utsatt for vær og vind i mer enn 10 måneder, må grunnes på nytt for å få tilfredsstillende beskyttelse.


Mal

Ferdigmales 2 strøk med Perfekt Oljemaling. Påføres fyldig. Se våre instruksjoner om forbruk. Vær ekstra nøye med endeved, skjøter og spikerhoder. Ved påføring med sprøyte eller rull skal malingen etterslettes med pensel.


Når du er ferdig med malejobben

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.


Vedlikehold

Fukt fasaden med rent kaldt vann. Påfør Beckers Utendørsvask fortynnet etter anbefaling for det tiltenkte formål. Skrubb deretter overflaten og skyll overflaten grundig med vann. I varmt og tørt vær kan vaskemiddelet tørke på overflaten. Unngå dette ved å vaske mindre arealer om gangen. På overflater med alger eller overflatesopp benyttes Beckers Alge & Soppvask fortynnet med vann i henhold til anbefalingen for det tiltenkte formålet. Skrubb deretter overflaten og skyll grundig med vann. La overflaten tørke. Merk at Beckers Utendørsvask og Alg & Soppvask kan ha en etsende effekt på glass. Tildekk vinduene nøye før du vasker fasaden. Begynn alltid å vaske nedenfra og opp. Bruk hageslange med normalt vanntrykk når du vasker trefasader. Høyttrykksvasker kan benyttes med forsiktighet til å vanne og skylle overflaten, husk å rette vannstrålen langs panelbordene, ikke rett mot overflaten som vil presse skitt og vann inn i fasaden. Rengjøringsmidler skal alltid skal skylles grundig av. Ved vedlikeholdsvask av malte overflater, må de være i så god stand at de ikke direkte tar opp vann under rengjøring (noe vann trenger alltid inn). Hvis overflatene er i så dårlig forfatning at de tar opp vann, dvs. overflatene blir mørke, anbefaler vi ommaling. Kontakt din nærmeste Beckers-forhandler for ytterligere informasjon.


Viktig

Omrøres før bruk! Underlaget må være tørt ved maling, maks. 16 % fuktinnhold. Ikke mal på soloppvarmede overflater. Mal heller ikke ved fare for regn eller dugg i løpet av 1-2 timer etter at malerarbeidet er avsluttet. MERK! Ved påføring med sprøyte må det benyttes halvmaske mot faste og flytende partikler (FFP2). Besøk vår hjemmeside www.beckers.no for arbeidsråd, faktablad og ytterligere informasjon.

Norwegian Bokmål
no
har blitt lagt til lagret
har blitt tatt bort fra lagret.
har blitt lagt til din handleliste
har blitt tatt bort fra din handleliste.
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
You have to choose a color