Primex Tregrunn Plus

Primex

Basta NordicEcolabel_en
Primex Trägrund Plus

Primex Tregrunn Plus

Primex

Beckers Primex Tregrunn Plus er en grunning som beskytter huset mot opptak av fukt, har en god dekk og som gir godt feste for toppstrøket. Primex Tregrunn Plus er utviklet slik at den tørker raskt. Det innebærer at hvis du har været på din side, kan du grunne og male på samme dag. Ved å grunne huset med Primex Tregrunn Plus gir det et godt grunnlag for beskyttelse og holdbarhet. Når du skal male vinduer, bruk Perfekt Plus Vindu og Treverksmaling, og følg anvisningene.

  • Tørker raskt - grunne og male på samme dag
  • Reduserer risikoen for fargegjennomslag
  • Gir godt feste for toppstrøket
Beregn forbruk
Bruksområde

Eksteriør


Forbruk

4 - 7 m²/l


Glans

-


Verktøy

høytrykkssprøyting, pensel, rull


Malingstemperatur

Ikke under +7°C i overflatetemperatur


Tørketid ved + 23 ° C og 50% relativ luftfuktighet

Klebefri etter 4(h). Malbar etter 8(h).


Binder

Alkyd


VOC

Limit value (Cat A/d): 130 g/l (2010). Product VOC < 130 g/l.

Forberedelse av overflater

Sørg for at overflaten er klar for å overmales. Dette gjør du ved å bruke Beckers Fasadevask, og deretter Beckers Sopp- og Algemiddel. Børst eller skrap bort løs maling samt grånet porøst tre. Skarpe kanter og hjørner rundes av. Høvlede overflater skal slipes med et grovt sandpapir før påføring av maling. Mattslip blanke, harde malingsoverflater. Primex Grunnolje Plus påføres endeved, skjøter og spikerhull. Overskuddsolje tørkes bort etter 30 minutter. Grunn deretter hele fasaden inkludert endeved med Primex Tregrunn Plus. På dårlige, nedbrutte overflater, anbefales det å grunne hele overflaten med Primex Tregrunn Plus.


Mal

Bruk på umalt treverk og tidligere malte overflater i dårlig stand, ett strøk med Primex Tregrunn Plus, se våre instruksjoner om malingsforbruk. Dette gjelder også maling av gamle alkyd- og oljemalingoverflater. Grunn trevirke og skjøter ekstra nøye. På ubehandlet tre og tidligere malte flater i dårlig stand, påfør ett strøk Primex Tregrunn Plus. Påfør godt med grunning på endeved og skjøter. Misfarging fra kvist kan minskes med ekstra grunning direkte på kvistene. Industrigrunnet kledning: Husk at industrigrunnet kledning som er eksponert for vær og vind i mere enn 10 måneder må ha ny grunning før de males med 2 toppstrøk. Vær nøye endeved, skjøter og spikerhull nøye.


Når du er ferdig med malejobben


Vedlikehold


Viktig

Rør godt før bruk! Overflaten skal være tørr, maks 16% fukt. Mal ikke på solvarme overflater. Mal heller ikke hvis det er risiko for regn eller dugg innenfor 1-2 timer etter at malingen er avsluttet. Hvis det brukes sprøyte eller rull ved påføring, skal malingen etterstrykes med pensel. OBS! Ved sprøyting, bruk filtrerende halvmaske mot faste og væskeformede partikler (FFP2). For å redusere risikoen for tanningjennomslag når det brukes hvit grunning, bør det tørkes minst 24 timer ved +23°C og 50 % relativ luftfuktighet før du starter på toppstrøk. Besøk vår hjemmeside www.beckers.no for arbeidsråd, faktablad og ytterligere informasjon.

Norwegian Bokmål
no
har blitt lagt til lagret
har blitt tatt bort fra lagret.
har blitt lagt til din handleliste
har blitt tatt bort fra din handleliste.
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
You have to choose a color