EPD verified
Basta
Nordic Ecolabel

Scotte 40 Snickerifinish

Scotte

Scotte 40 Snickerifinish er en halvblank akrylmaling til tre, panel, dører, vinduer og list innendørs på både nye som malte flater. Malingen fester svært bra på flater som tidligere er malt med olje- eller akrylmalinger, den er lett å påføre, flyter god ut og har gode dekkevne.

  • Luktsvak ved påføring og tørking
  • Lett å påføre, flyter godt ut og har god dekkevne
  • Svært god vedheft
Beregn forbruk
Bruksområde

Interiør


Forbruk

8 - 10 m²/l


Glans

Halvblank


Verktøy

pensel, rull, sprøyte


Malingstemperatur

Mellom +8°C til ca +25°C overflatetemperatur


Tørketid ved + 23 ° C og 50% relativ luftfuktighet

Klebefri etter 4(h). Malbar etter 6(h).


Binder

Acrylat


VOC

Limit value (Cat A/d): 130 g/l (2010). Product VOC < 130 g/l.

Forberedelse av overflater

UMALTE OVERFLATER: Fjern løs skitt og smuss. For grunning og slipestryking, bruk Scotte Snickerislip. MALTE OVERFLATE: Spray Beckers Malervask på den og la skummet virke i noen minutter, og tørk deretter overflaten med en fuktig mikrofiberklut. Fabrikkmalt treverk skal slipes til matt med fint sandpapir og grunnes med Beckers Heftgrunn. SPARKLING OG REPARASJONER: Bruk Beckers Snickerispackel.


Mal

Mal 2 strøk med Scotte 40 Snickerifinish.


Når du er ferdig med malejobben

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.


Vedlikehold

Rengjøring Vedlikehold i hverdagen: Rengjør flaten med egnet rengjøringsmiddel eller et mildt oppvaskmiddel og skyll med lunkent vann. For best resultat, vask hele veggen nedenfra og opp og så lufte godt for at veggene skal tørke raskere. Flekkfjerning: Bruk oppvask- eller rengjøringsmiddel. Rustflekker fjernes med mateddik. Sort misfarging (metallsverte) som har oppstått når man f.eks. har gnidd nøkler eller ringer mot den malte flaten, fjerner man med et rent viskelær. Bruk aldri sterke løsemidler eller sprit. Flekking/ Touch-up: Bruk alltid det samme produktet som det flaten ble malt med sist og om mulig samme serienummer som det sist brukte. Med annet serienummer eller brekking av farge kan det forekomme avvik i fargen. For best resultat, mal hele flaten for å unngå struktur, farge og glansforskjeller. For å fjerne flekker, forsøk å etterligne flatens/malingens penselstruktur for å redusere risikoen for struktur, farge og glansforskjeller. Generelt: De endelige egenskapene til malingen oppnås først etter 14 dager ved normal romtemperatur 23°C. Unngå å skitne til og rengjøre flatene til malingen er ferdig herdet.


Viktig

Ikke mal hvis overflaten er kaldere enn + 8 °C. Rør om før bruk. For mer informasjon, les arbeidsråd, brosjyrer og nettsted.

Norwegian Bokmål
no
har blitt lagt til lagret
har blitt tatt bort fra lagret.
har blitt lagt til din handleliste
har blitt tatt bort fra din handleliste.
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
You have to choose a color