EPD verified
Basta
Nordic Ecolabel

Scotte Snickerislip

Scotte

Scotte Snickerislip er en grunning- og slipemaling til innendørs bruk. Den passer både for malte- og umalte flater og kan overmales med de fleste malinger for tre og panel. Malingen fester godt og tørker raskt.  

  • Meget god vedheft på forskjellige overflater
  • Tørker raskt og kan overmales med de fleste malinger for tre og panel
  • Porefyllende grunning
Beregn forbruk
Bruksområde

Interiør


Forbruk

6 - 8 m²/l


Glans

-


Verktøy

pensel, rull, sprøyte


Malingstemperatur

Mellom +5°C til ca +25°C overflatetemperatur


Tørketid ved + 23 ° C og 50% relativ luftfuktighet

Klebefri etter 1(h). Malbar etter 4(h).


Binder

Acrylat


VOC

Limit value (Cat A/d): 130 g/l (2010). Product VOC < 130 g/l.

Forberedelse av overflater

Umalte overflater: Forsikre deg om at underlaget er fast og fritt for støv. Skrap og børst grundig. Kvister grunnes med Beckers kvistlakk. Malte overflater: Rengjør overflaten med Beckers Malervask etter anbefaling. Blanke overflater børmattslipes med fint slipepapir. Skader: repareres med Beckers Snickerispackel, slip jevnt. Når det skal benyttes et vanntynnbart produkt som mellom-og toppstrøk, Scotte Snikkerifinish må tørke i 12 timer før viderebehandling.


Mal

Grunn med Scotte Snickerislip. Hvis flaten skal ferdigmales med vanntynnbar maling, som Scotte Snickerifinish, må Scotte Snickerislip tørke ca 12 timer før overmaling.


Når du er ferdig med malejobben

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.


Vedlikehold


Viktig

Ikke mal hvis overflaten er kaldere enn + 8 ° C. Rør om før bruk. Besøk www.ecolabel.eu for mer informasjon om EU-miljømerket som er tildelt dette produktet.

Norwegian Bokmål
no
har blitt lagt til lagret
har blitt tatt bort fra lagret.
har blitt lagt til din handleliste
har blitt tatt bort fra din handleliste.
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
You have to choose a color