Regnstopp V

- | Vanntynnbar Regnstopp V

God beskyttelse mot vann lønner seg i lengden. Beckers Regnstopp V er et impregneringsmiddel som effektivt stopper overflatens mulighet til å ta opp vann når det regner og lar fasaden slippe ut vanndamp. Med Regnstopp V reduseres blandt annet risikoen for frostsprenging, og det blir lettere å rengjøre flaten siden det er vanskeligere for smuss å trenge inn. Bruk Regnstopp V på ubehandlede, sugende overflater som for eksempel puss, betong og fliser. 

  • Stopper effektiv flatens evne til ta opp vann
  • Reduserer risiko for frostsprengning
  • Hindrer smuss å trenge inn i underlaget