Ordliste

Her finner du forklaring på ord som du kan treffe på når du leser eller prater om maling. Er det noen ord du savner i ordlisten som du syntes burde være med? Gi beskjed til info@beckers.no.

A

Adhesion
Enkelt sagt: vedheft.

Astma och Allergiforbundet og Svanemerking 
Mange av Beckers' produkter har rett til å bære disse miljøsymbolene, og de er markerte på malingsfaktabladet og på forpakningene.

Akrylatmaling (lateks)
Bindemiddel emulgert (finfordelt) i vann med svært god bestandighet. Ofte brukt i utendørsmaling. På tre utendørs kreves da alkydholdig grunning.

Applicering
Påføring av maling på en flate..

Armerende
Styrkende effekt, gir malingen større slitestyrke.

B

Base/tynner
Et malingsprodukt er basert på et bindemiddel og tynnet med et løsemiddel.

Beis
Beis består av oppløselige fargepigmenter som er svært transparente og fargesterke. Som regel er lysbestandigheten dårlig hos beis, derfor brukes den bare innendørs.

Biocid
Stoff med evne til å drepe organismer.

Blærer
Blærer kan oppstå ved maling på for eksempel solvarme eller altfor fuktige flater. Sammenlign linoljeblærer.

Blødning/blødande pigment
Kan oppstå når et pigment ikke tåler et bestemt løsemiddel. Det kan da gi misfarging i overflaten.

Brandfarlighet
Malingsprodukter som inneholder løsemiddel har ulik grad av brannfarlighet. Denne måles ved å fastsette flammepunktet (temperatur da gasser antennes av åpen flamme):
Klasse 1 – Meget brannfarlig. Antennes ved temperaturer under +21ºC
Klasse 2a – Brannfarlig, over +21ºC men under +30ºC
Klasse 2b – Brannfarlig, over +30ºC men under +55ºC
Klasse 3 – Over +55ºC til od med +100ºC.

Beckers blandesystem
Beckers sitt blandesystem heter Beckers Colour System og består av en digital reseptbank, blandemaskin og ristemaskin. Flere faktorer gjør at et lite fargeavvik kan forekomme mellom ulike brekkinger. Derfor bør om mulig all maling til et spesifikt objekt brekkes samtidig med maling fra samme produksjonsparti. 

D

Densitet
Forholdet mellom et objekts masse (vekt) og dets volum.

Dispersjon
En blanding bestående av faste partikler, væskedråper eller gassbobler i væske eller gass.

Dolomitt
Mineral bestående av kalsium- og magnesiumkarbonat.

Dekkbeis
Et dekkende produkt, men med et tynnere malingslag som tydeligere viser treets struktur. Dekkbeis har kortere vedlikeholds intervall, men er også enklere å vedlikeholde. Det er som regel nok å vaske og børste overflaten før maling.

Dolomitt
Mineral bestående av kalsium- og magnesiumkarbonat.

E

Epoksymaling
To-komponentsmalinger der epoksydelen reagerer kjemisk med herderen. De har begrenset brukstid etter at herderen er tilsatt. Epoksymalinger fås tynnet med løsemiddel eller emulgert i vann. Epoksymalinger karakteriseres av svært høy slitestyrke og vann-/kjemikaliemotstand. Epoksymaling brukes i dag først og fremst på betonggulv i utsatte miljøer. Det er viktig at underlaget som skal males er tørt og ikke utsatt for fukt underifra. Epoksymaling bør ikke brukes utendørs, da den kritter fort og kraftig.

Etse
Etse inn fordypninger i glass eller metall ved hjelp av flere stoffer.

F

Fuktbalanse/dynamikk
Beskriver hvor lett fukt kan transporteres ut og inn av underlaget og malingen.

Fuktkvote
Den faktiske mengden fukt i et materiale.

Fuktmåler
Et apparat som med ulike metoder måler treets fuktinnhold, for eksempel ved hjelp av elektrisk spenning.

Farge
Virkelig farge og opplevd farge. Opplevd farge virker lysere og sterkere på den malte flaten enn den virkelige gjør på en liten fargeprøve.

G

Glans
Angir hvor matt eller blank en overflate virker. Glansgraden måles med en såkalt glansmåler. Glans deles inn i følgende områder: høyblank, blank, halvblank, halvmatt, matt og helmatt.


Grunningsolje
Produkter som trenger dypt inn i treet og beskytter mot fukt og mugg og sopp. Brukes før maling på tre utendørs.

K

Kalkmaling
Kalkmalinger er baserte på lesket kalk i vann. De reagerer med mineralske underlag og gir en malingsfilm som er svært åpen for vann. Rene kalkmalinger skal påføres i mange tynne lag, med vanning av overflaten mellom lagene. De er sterkt alkaliske og krever forsiktighet ved bruk. Maling med rene kalkmalinger er relativt komplisert, og bør overlates til fagfolk.

Kondens
Vann som er dannet ved kondensering fra gass- til væskeform.

Kritting
Maling påvirkes og brytes ned av sollys. Dette gjør den sprø, samtidig som farge og glans forandres. Som regel blir malingen lysere og mattere.

L

Lakkmaling
Er som regel malinger som blir harde og ripefaste, for utsatte overflater.

Lasur
Gir et gjennomsiktig, tynt lag. Lasur fåes i ulike farger. Lasur har kort vedlikeholdsintervall, men er enkel å vedlikeholde. Som regel er det nok med en lett avbørsting og påføring av ny lasur.

Lateks (akrylatmaling)
Lateksmalinger fåes for bruk både innendørs og utendørs. I tillegg til miljøvennlighet utmerkes de av rask tørketid, god heft og meget gode farge- og glansegenskaper utendørs. Lateksmalinger beholder sin fleksibilitet i lang tid. De er svært godt egnet til utendørs bruk. Utendørs skal alt tre grunnes med alkydoljemaling før ferdigbehandling med lateksmaling.

Linoljeblæsor
Hovedsakelig basert på kokt linolje. I dag farges linoljemaling med vanlige pigmenter. Løsemiddelet var før terpentin, men i dag er det som regel lavaromatisk White Spirit. Linoljemaling tørker langsomt, kritter relativt raskt og malingen blir etter hvert sprø. Linoljemaling brukes i dag hovedsaklig på tre utendørs.

Linoljemaling
Baseras på huvudsakligaste kokt linolja. Idag pigmenteras linoljefärg med vanliga pigment. Lösningsmedlet brukade förr vara terpentin men idag är det oftast alifatnafta. Linoljefärg torkar långsamt, kritar relativt snabbt och färgen blir så småningom spröd. Linoljefärg används idag huvudsakligen utomhus på trä.

Løsemiddel
Oftest vann eller White Spirit. Hovedoppgaven er å gjøre det mulig å overføre malingen fra boksen til overflaten med egnet verktøy. Deretter damper løsemiddelet vekk, og malingen tørker.

M

Materialforbruk (strekkevne)
Forteller hvor mange kvadratmeter en liter maling normalt dekker ved én påføring. Dette er et omtrentlig tall, avhengig av variasjoner i underlaget, sug og struktur. Det bør noteres at tallet angir materialforbruk per påføring. Skal malingen påføres for eksempel to ganger, må strekkevnen for den ferdige overflaten halveres.

Miljødeklarasjon
De fleste av Beckers' produkter har en miljødeklarasjon som beskriver emisjoner fra malingsoverflate, energiforbruk og mange andre miljøfaktorer. Ettersom deklarasjonene kan gjennomgå justeringer over tid, kan en aktuell versjon alltid hentes her.

Maling
Maling består av tre hovedingredienser: Bindemiddel, pigment og løsemiddel. Dessuten inngår som regel ett eller flere tilsetningsstoffer som gir malingen sin endelige karakter. Valg av bindemiddel er dog det viktigste for å oppnå de ønskede egenskaper. Derfor er ulike malinger tilpasset for bruk utendørs eller innendørs, og for tre, metall, puss og så videre. Maling er som regel et fyldig og dekkende produkt med langt vedlikeholdsintervall.

Malingsfilm
Den overflaten som blir igjen (bindemiddel, pigment) etter at malingen har tørket.

Ö

Overmalbar
Angir omtrentlig tørketid basert på praktiske prøver. For å kunne gi sammenlignbare verdier angis disse tidene ved en bestemt temperatur og luftfuktighet. Lave temperaturer gir som regel lenger tørketid. Høy luftfuktighet kan også forlenge tørketiden, særlig hos vannfortynnbare malinger. Malingens endelige hardhet oppstår ofte etter lengre tid enn det som angis, ettersom tørketiden bare forteller når malingsoverflaten er brukstørr/håndterbar.

Opprubbing
Behandling av en overflate som gjør den litt ru for å gi bedre heft til maling.

Overflatestruktur
Sparkel- eller malingsoverflate som har en mer eller mindre kornete struktur.

Oljemaling
Oljemaling passer like godt til kledning som til tredetaljer. Også gjerder, utemøbler, vinduer og rustbeskyttetjern kan males med oljemalinger. Når malingen er tørr får den en vannavvisende overflate. Slik maling kritter etter noen år, og gjør overflaten mattere og blekere. Tørketiden er cirka 1 døgn.

P

Patentering
Forsterkende grunning for malingsflater som skal gi etterfølgende malingslag bedre heft.

Pigment
Gir malingen dens farge og dekkevne. I en klarlakk finnes ingen fargegivende pigmenter.

Puss
Mineralsk ytterlag. Varierende sammensetning og egenskaper. I dag som regel en blanding av kalk og sement.

R

Rustbeskyttelsesmaling
Inneholder som regel spesielle tilsetningsstoffer som beskytter mot rust, og som også stanser påbegynt rustdannelse.

Råte
Naturlig nedbryting av tre som resultat av råtesopp. Kan bare oppstå ved konstant høy fuktprosent i treet.

S

Sampolymer lateks
Blanding av ulike typer polymerer (bindemidler) for framstilling av maling

Sjablong
Mønster skåret ut i plast/papir. Plasseres på en overflate og stubbes med maling, hvilket overfører det utskårne mønsteret til underlaget.

Silikatmaling
Silikat reagerer kjemisk med mineralske underlag (puss, betong, fibersement og så videre). Dets spesielle egenskaper gir en malingsfilm som er ekstremt motstandsdyktig og har svært god vedheft. Silikatmalinger slipper lett ut vanndamp fra underlaget. De er også sterkt alkaliske i våt tilstand og kan dermed etse blant annet glass. Hud og øyne må beskyttes godt mot søl.

Skumdannelse
Luft som dannes i malingen under produksjon eller ved påføring med rull eller sprøyte. Kan gi kratre og hull i den tørre malingsfilmen.

Slamming
Slamming innebærer å lage en tynnere blanding av sement, kalk og vann og "kaste" denne på overflaten. Man får da et tynt pusslag (cirka 10-15 millimeter) som buffer mot fukt.

Slammaling
Den vanligste slammalingen er Falu Rödfärg. Bindemiddelet består av rug- eller hvetemelslim forsterket med linolje. I ekte Falu Rödfärg skal det være minst 18% rødfargepigment fra Falu Kobbergruve. Løsemiddelet er vann. Slammaling bør kun brukes utendørs på saget tre eller tre som tidligere er behandlet med slammaling. Malingen tørker raskt. Fargeutvalget er svært begrenset og malingen kritter relativt fort.

Stople
Male overflaten slik at den blir matt og får en ru struktur.

Systemmaling
Overflater som trenger langvarig og slitesterk beskyttelse males ofte med ulike typer maling i kombinasjon for å oppnå optimale egenskaper. For eksempel malingssystemet Perfekt for trefasader og Beckers Våtromssystem.

Sikkerhetsblad
Etter loven skal leverandører av kjemiske produkter til yrkesbruk overlevere et såkalt sikkerhetsdatablad. Dette finnes for alle Beckers' produkter. Ettersom disse bladene kan gjennomgå justeringer over tid, kan en aktuell versjon alltid hentes på vår hjemmeside.

T

Temperaturfølsomhet
Malingens følsomhet, først og fremst overfor kulde, men også overfor varme. Effekten kan være at malingen ved påføring tykner når det er kaldt, og tynnes ut når det er varmt. Kan også være at malingen endrer farge ved ulike temperaturer.

Tiksotropi
En metode som gjør at malingen ikke så lett drypper eller renner.

Tørketid/overmalbar
Angir omtrentlig tørketid basert på praktiske prøver. For å kunne gi sammenliknbare verdier angis disse tidene ved en bestemt temperatur og luftfuktighet. Lave temperaturer gir som regel lenger tørketid. Høy luftfuktighet kan også forlenge tørketiden, særlig hos vannfortynnbare malinger. Malingens endelige hardhet oppstår ofte etter lengre tid enn det som angis, ettersom tørketiden bare forteller når malingsoverflaten er brukstørr/håndterbar.

Transparente pigmenter
Halvveis gjennomsiktige pigmenter som blant annet brukes til beis og trykkfarge.

Trykkimpregnert
Tre som er impregnert inn til kjerneveden med råteforebyggende midler.

Treolje
Et produkt som går dypt inn i treet og hindrer fuktinntrengning, samt gir treet en vakker og dyp glans. Inneholder som regel vannavvisende tilsetningsstoffer.

Tørrstoff
Angir hvor mye materiale som blir igjen på overflaten når løsemidlene er fordampet.

U

Uretanmaling
Uretanmaling gir ekstremt harde og motstandsdyktige flater. Selv utendørs er bestandigheten som regel meget god. Uretanmaling brukes mest av fagfolk til gulv som er utsatt for store påkjenninger. Det er viktig at flaten som skal males er tørr og ikke utsatt for fukt underifra. Bruk av uretanmaling krever spesialopplæring.

V

Vedheft
Hvordan maling fester og sitter fast på en flate, for eksempel tre, puss og metall.

Viskositet/konsistens
Et mål på hvor lett en maling renner og hvor lett den er å stryke ut.

Vått-i-vått
Når det males med for eksempel grunningsolje, og neste malingstype påføres mens grunningsoljen ennå er våt.

no
har blitt lagt til lagret
har blitt tatt bort fra lagret.
har blitt lagt til din handleliste
har blitt tatt bort fra din handleliste.
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
You have to choose a color