Scotte 20

Halvmatt | Vanntynnbar Scotte 20

Mal med en allsidig maling som gjør jobben effektivt og skånsomt. Scotte 20 er en halvmatt vegg- og takmaling til umalte og malte flater innendørs som skal tåle å bli tørket av. Den passer til å male overflater som sandsparkel, puss, betong, vev eller plater av trefiber, spon eller gips. Malingen gulner ikke over tid, gir en jevn struktur, tørker raskt og kan overmales etter ca tre timer. Scotte 20 er uten organiske løsemidler og filmdannere, og passer derfor meget godt i barnehager, førskoler og sykehus og andre allergifølsomme miljøer. Den er dessuten ekstra skånsom fra et arbeidsmiljø-synspunkt.

6580
6581